Regenwater/droogteproblematiek

Hemelwateropvang

  • 1 m³ extra hemelwateropvang (voor hergebruik, buffering en infiltratie) per inwoner.

Ontharding

  • 1 m² ontharding per inwoner

Meer info over de doelstellingen.