Vergroening

Doelstellingen

Bomen

  • Het LEKP beoogt 1 boom extra per inwoner vanaf 2021 tegen eind 2030. We mikken daarbij op extra bomen en vergroening in een gemeentelijke of stedelijke omgeving. 

Hagen en Geveltuinbeplanting

  • Het LEKP beoogt 0,5 meter geveltuin of haag extra per inwoner tussen 2021 en eind 2030.
    Binnen deze doelstelling tellen nieuw aangeplante hagen of geveltuinen op zowel publiek als privédomein. Hagen die opnieuw of door compensatie worden aangelegd, tellen niet mee.

Natuurgroenperken

  • We engageren ons om 1 extra natuurgroenperk van minstens 10m² aan te leggen per 1000 inwoners vanaf 2021 tot en met eind 2030. Binnen deze doelstelling tellen nieuw aangelegde natuurgroenperken van minimum 10m² op zowel publiek als privédomein.

Meer info over de doelstellingen.