Voorbereiding

Er zijn verschillende methodes om de grond voor te bereiden op het inzaaien. Belangrijk is alleszins dat je de grond losmaakt en open legt.

1. Afplaggen: de bestaande grasmat 4 à 6 cm afschrapen en afvoeren, zo wordt het voedselrijkste deel van de grond verwijderd; voor bloemenweides wil je namelijk geen voedselrijke bodem. Tip: gebruik voor grote oppervlaktes de bak van een kraan om dit werkje te doen.

2. Frezen tot een diepte van maximum 5 cm en vervolgens de zoden goed afharken en afvoeren. Het afgevoerde materiaal kan je nadien nog composteren.

3. Ploegen: bij bodems die al grondig verstoord zijn, kan je de grasmat ook voor de winter onderploegen. Bij het ploegen verstoor je het bodemleven ernstig, je doet dit dus best enkel op verstoorde bodem zoals sterk verdichte bodems.

Dienst Omgeving

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00

Enkel op afspraak. Maak je afspraak via het Infopunt op 09 235 31 00.

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Vooraf een afspraak maken, is ook nodig voor alle eerstelijnsvragen zoals bijvoorbeeld:

- ter beschikking stellen van formulieren
- info opvragen over de bestemming van een perceel
- info opvragen over de vergunningsprocedure
- indienen van aanvraagdossiers,  bezwaren, documenten…
- aanvragen van kopieën van een plan, van stedenbouwkundige voorschriften…
- inzage van een aanvraag gedurende het openbaar onderzoek

Vragen kan je ook steeds stellen via dit online invulformulier.