Zaaien

Zaadmengsels

1. Een kruidenzaadmengsel bezorgt je snel een bloemenrijk resultaat. Bij eenjarige mengsels heb je direct resultaat, maar die moet je elk jaar opnieuw inzaaien. Bij meerjarige mengsels verschijnen de meeste bloemen na 2 à 3 jaar. Bij aanvang is de bodem nog zeer voedselrijk waardoor onder andere grassen de ingezaaide bloemen snel zullen wegconcurreren. Voeg geen meststoffen toen en maai 2 x per jaar (met afvoer van het maaisel) om een bloemenweide in stand te houden.

2. Een graszaadmengsel is dan weer goedkoper. Indien je kiest voor een goed zaadmengsel voer je met 2 à 3 keer hooien per jaar snel voedingsstoffen af waardoor het gras minder dominant wordt en de bloemen zich spontaan kunnen vestigen. Maai het eerste jaar zeker 3 x per jaar om de dominante grasfase te doorbreken.

3. Zaai een mengsel van gras en klaver in om het resultaat op lange termijn nog te verbeteren. Stikstof is een voedingsstof die vrij snel uit de bodem kan verdwijnen. Daardoor worden grassen minder productief vooraleer het gehalte fosfor, een veel moeilijker terug te dringen voedingsstof, voldoende is teruggedrongen door het steeds afvoeren van maaisel. De klavers stellen de grassen stikstof ter beschikking zodat die niet limiterend wordt en fosfor kan blijven afvoeren. Maai het eerste jaar zeker 3 x per jaar om de dominante grasfase te doorbreken. De inmenging van klaver heeft ook als voordeel dat er vanaf het eerste jaar meteen wat bloemen tussen het gras groeien.

4. Zaai beperkte oppervlaktes in met kruidenzaadmengsels en de rest met gras(-kruidenmengsel). Dit is minder duur en de kruiden kunnen zich geleidelijk vanuit deze ingezaaide stukjes verspreiden.

Praktische tips om te zaaien

1. Zaai in het voorjaar (midden maart tot begin mei ) of najaar (september – oktober ), met een voorkeur voor het najaar. Zeker voor 1-jarige akkerbloemen is het najaar de beste periode omdat die het beste kiemen na een koude periode.

2. Meng het zaadmengsel met licht vochtig zand zodat het zaad aan het zand kleeft (1 kg zaad op een kruiwagen zand). Zo zie je goed waar je al zaad hebt uitgespreid en is het makkelijker om het zaadgoed te doseren.

3. Hou je aan 1 à 2 gr zaad/m². Bij grotere dichtheden gaan enkel de dominantie soorten domineren en daalt de soortenrijkdom van je bloemenweide.

4. Verdeel het terrein in stukken (bv.. met stokjes) en verdeel ook het zaad in porties; zo heb je voldoende zaad voor het ganse terrein.

5. Zaai oppervlakkig in: niet dieper dan de dikte van het zaad.

6. Zaai met de hand, breed werpen en zaai in 2 richtingen op terrein (haaks op de looprichting)

7. Lichtjes inharken van de zaden voorkomt dat de vogels het zaad opeten.

8. Zaai niet als er veel regen of een hele droge periode verwacht wordt; een zachte regenbui na het zaaien is ideaal.

Dienst Omgeving

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00

Enkel op afspraak. Maak je afspraak via het Infopunt op 09 235 31 00.

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel open

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Vooraf een afspraak maken, is ook nodig voor alle eerstelijnsvragen zoals bijvoorbeeld:

- ter beschikking stellen van formulieren
- info opvragen over de bestemming van een perceel
- info opvragen over de vergunningsprocedure
- indienen van aanvraagdossiers,  bezwaren, documenten…
- aanvragen van kopieën van een plan, van stedenbouwkundige voorschriften…
- inzage van een aanvraag gedurende het openbaar onderzoek

Vragen kan je ook steeds stellen via dit online invulformulier.