Bomen aanplanten

Bomen dragen op verschillende vlakken bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Ze zorgen bijvoobeeld voor verkoeling, biodiversiteit, zuurstof en schone(re) lucht, voedsel voor mensen en dieren, het filteren van regenwater, ... Niets dan voordelen dus.

Welke boom kies ik?

Hou bij de boomsoortkeuze vooral rekening met de toekomstige kruinomvang in volwassen fase. Die kruinomvang wordt bepaald door de hoogte en de kruinvorm.
Hoogte:

 • Eerste grootteorde: tot 20 à 25 meter hoog – bijvoorbeeld eik of beuk

 • Tweede grootteorde: tot 10 meter hoog – bijvoorbeeld lijsterbes

 • Derde grootteorde: tot 5 meter hoog – bijvoorbeeld meidoorn

Kruinvorm:

 • Vrij uitgroeiende kruinen, meestal rond of eirond zoals dat meestal het geval is bij inheemse bomen.

 • Vormbomen hebben een specifieke kruinvorm en zijn meestal cultuurvariëteiten die daarop geselecteerd zijn. Kies je voor een vormboom en wil je in aanmerking komen voor een subsidie? Dan komen enkel bomen van de eerste en tweede grootteorde in aanmerking hiervoor.

Belangrijk is ook de plantmaat of de stamomtrek in cm op 1,5 meter hoogte gemeten. Kleine plantmaten vragen meer geduld om de boom in het gewenste beeld te zien, maar de jonge boom gaat beter om met droogte. Grote plantmaten vragen de eerste jaren veel bewatering in droogteperiodes. Daarom is de richtlijn dat de plantmaat minstens 12-14 cm en niet meer dan 20-25 cm mag bedragen. Zo voorkom je wegkwijnen door verdroging.

Om in aanmerking te komen voor een subsidie wordt buiten het stedelijk gebied gevraagd om oorspronkelijke inheemse boomsoorten te planten. In stedelijk of verstedelijkt milieu kunnen ook uitheemse bomen of cultuurvariëteiten van inheemse bomen geplant worden. Zie je door het bos de bomen niet meer? Via de Bomenwijzer vind je de boom die bij jou past! 

Hoe aanplanten + nazorg?

Voor een duurzame hergroei is aanplanten in het late najaar – november en december – de beste periode. De volle winter kan ook, maar vanaf maart daalt de kans voor een succesvolle aanplant. 

Aanplanten en onderhoud volgens de regels van de kunst:

 • Voldoende brede plantput maken;

 • Zorg voor geschikte, kwaliteitsvolle grond;

 • Voorzie een steunpaal met bindsels;

 • Voorkom uitdroging van de bodem door:

  • Een gietrand (kunstmatige boord of aarden walletje) met een diameter van 80cm rondom te stam te voorzien

   en/of

  • Een laag houtsnippers in een cirkelvormig vlak met een straal van minstens 1 meter te voorzien rond de stam.

 • Regelmatig bewateren.


Een gedetailleerde technische uitleg over bomen aanplanten vind je hier terug.

Vraag jouw subsidie aan

Wil jij als inwoner, vereniging, instelling, school of bedrijf actie ondernemen om jouw buurt, wijk of straat groener en bloemrijker te maken? Vraag jouw financieel duwtje in de rug aan via onderstaande knop. Alle voorwaarden om aanspraak te maken op deze subsidie lees je na in het reglement.

Boom geplant? Laat het ons weten!

Heb jij sinds 2021 extra bomen geplant, een heg, haag of geveltuin aangeplant of een natuurgroenperk aangelegd? Laat het ons weten via dit formulier.Wij registreren deze gegevens dan op het Groenblauwpeil zodat deze aanplantingen meetellen voor het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP).

Dienst Omgeving

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00

Enkel op afspraak. Maak je afspraak via het Infopunt op 09 235 31 00.

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Vooraf een afspraak maken, is ook nodig voor alle eerstelijnsvragen zoals bijvoorbeeld:

- ter beschikking stellen van formulieren
- info opvragen over de bestemming van een perceel
- info opvragen over de vergunningsprocedure
- indienen van aanvraagdossiers,  bezwaren, documenten…
- aanvragen van kopieën van een plan, van stedenbouwkundige voorschriften…
- inzage van een aanvraag gedurende het openbaar onderzoek

Vragen kan je ook steeds stellen via dit online invulformulier.