08/09/2021

Stad Lokeren wenst opstalrecht toe te kennen voor aanleg kunstgras hockeyveld

Algemeen nieuws Sport

De populariteit van hockey in Vlaanderen blijft toenemen. Op tien jaar tijd is het aantal clubs en leden in Vlaanderen verdubbeld. Dat was de boodschap in 2019 en sindsdien zet de groei zich gestadig verder. De straffe resultaten van de Belgische nationale ploeg - met als kers op de taart de gouden medaille in Tokio, na de zilveren in Rio - hebben ervoor gezorgd dat de sport steeds aan populariteit wint, zowel bij jongens als bij meisjes. En dat voelt ook Hockeyclub Lokeren.

Hockeyclub Lokeren zag in 2015 het daglicht. Met een snelle start op tijdelijke locaties vond de club in 2018 een vaste stek op de Heirbrugsite. Het ledenaantal kreeg nog een bijkomende boost en steeg op slechts 5 jaar tijd tot 427, waarna de club noodgedwongen een ledenstop doorvoerde omdat men stootte op de limieten van de infrastructuur. Maar een ambitieuze club als Hockeyclub Lokeren blijft niet bij de pakken zitten. Naar analogie met de bouw van hun clubhuis werkte de club een businessplan uit voor de aanleg van een nieuw hockeyveld. Kostprijs ruim boven 500 000 euro (inclusief btw). Een bedrag dat de club zelf zal financieren.

“De club heeft met de aanleg van een extra veld een potentieel van circa 300 leden extra, om zo uit te groeien tot circa 750 leden. Dat zij hiervoor zelf de financiële middelen vinden, kunnen wij als stadsbestuur alleen maar toejuichen. Naast de serieuze investering in 2018 willen wij hun project mee blijven ondersteunen. In 2019 werd voor alle sport- en jeugdverenigingen het bedrag van het infrastructuurfonds verdubbeld naar 50 000 euro, waar dus de Hockeyclub ook een beroep op kan doen. Daarnaast stellen wij de grond ter beschikking voor de aanleg van hun extra veld”, zegt schepen voor Sport Marjoleine de Ridder.

Goedkeuring opstalrecht van 30 jaar

De locatie van bestemming is het terrein naast hun huidig clubhuis op de sportsite in de Heilige Geestmolenstraat. Het stadsbestuur wil tijdens de gemeenteraad van 13 september 2021 goedkeuring verlenen om het terrein ter beschikking te stellen via een opstalrecht van 30 jaar. Tot op heden werd dit terrein gebruikt door Rugbyclub Lokeren. Vooraleer het recht van opstal kon worden toegestaan, moest een nieuwe locatie gezocht voor de rugbyclub en die werd gelukkig snel gevonden. Dankzij de reeds bestaande positieve samenwerking tussen de Rugbyclub en FC Daknam werd er vlot een oplossing gevonden tussen beide clubs en het stadsbestuur. Terrein 2 wordt door de stad omgebouwd tot een competitie-waardig rugbyterrein maar blijft bruikbaar voor de jeugdwerking van FC Daknam via mobiele voetbaldoelen. “Wij zijn dankbaar dat FC Daknam de infrastructuur openstelt voor meerdere Lokerse clubs. Naast de rugby nu, kunnen de voetballers van de lokale Walivo-clubs reeds vele jaren bij hen terecht. Een trend die we moeten blijven stimuleren: het optimaal gebruiken van bestaande sportinfrastructuur”, concludeert schepen de Ridder.