17/03/2022

Licht- en terrasplan voor de Markt

Ondernemen

De stad Lokeren wilt volop inzetten op een gezellige, sfeervolle en veilige markt.  Hiervoor organiseerde de stad op 8 maart 2022 een infosessie voor detailhandel- en horecazaken waarin de volgende onderwerpen besproken werden:

 

Lichtplan

De bestaande verlichting wordt al te vaak als onvoldoende en ongezellig ervaren.  Het voelt soms zelf ietwat onveilig aan. Als stad willen we hier graag aanpassingen doen, maar dit gebeurt bij voorkeur samen met de detailhandels- en horecazaken omdat private verlichting uiteraard ook een invloed heeft op het totaalbeeld.

Waarom de huidige verlichting als onvoldoende wordt ervaren en hoe de stad dit verder wil aanpakken, wordt uigebreid meegegeven in de presentatie 'lichtplan'.

 

 

Terrasplan

Ook de aanwezig straatelementen en terrassen hebben een zeer grote invloed op het straatbeeld van het stadscentrum. Als stad willen we graag het gesprek aangaan met de horecazaken:  wat is hun visie op de uitstraling van de huidige terrassen en in welke mate kunnen we hier de komende jaren samen aan werken om dit te verbeteren.  Meer info omtrent dit thema vind je terug in de presentatie 'terrasplan'.  Kon je niet aanwezig zijn op de infovergadering zelf, dan willen de horecazaken graag langs deze weg aanmoedingen om de online enquête in te vullen over het Lokerse terrasplan. 

 

 

Graag meer informatie? 

Dan kan je steeds terecht bij de dienst Economie (economie@lokeren.be) voor wat betreft het terrasplan of de dienst infrastructuur (infrastructuur@lokeren.be) mocht je vragen hebben over het lichtplan.