02/05/2022

Verlaagd btw-tarief voor zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers

Algemeen nieuws

Wonen Bouwen

Goed nieuws voor als je zonnepanelen, warmtepompen of zonneboilers wil laten plaatsen.

Sinds april (tot 31 december 2023) werd het btw-tarief verlaagd  van 21% naar 6% voor de aankoop van fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen voor alle privé-woningen (dus ook nieuwbouwwoningen en woningen heropgebouwd na sloop) jonger dan 10 jaar. Woningen ouder dan tien jaar konden al langer genieten van een verlaagd btw-tarief voor renovatie.

Voorwaarden

De verlaging op het btw-tarief is enkel geldig voor installaties die voldoen aan de voorwaarden om de premies van Fluvius te kunnen aanvragen. De technische voorwaarden kan je hier raadplegen: Informatieblad zonnepanelen, informatieblad zonneboiler en informatieblad warmtepompen en informatieblad hybride warmtepompen.

Een andere voorwaarde is een technische voorwaarde om alleen een verlaagd btw-tarief mogelijk te maken voor verwarmingssystemen zoals zonneboilers en warmtepompen wanneer bepaalde referentienormen inzake uitstoot worden in acht genomen. Rekening houdend met het feit dat de meeste zonneboilers en warmtepompen geen of nauwelijks uitstoot hebben, hebben dergelijke installaties dan ook geen enkel probleem om deze referentienormen te behalen. Alleen voor bepaalde technische installaties die gedeeltelijk terugvallen op fossiele brandstoffen, bv bij zonneboilers die maar gedeeltelijk functioneren op basis van zonnewarmte, zal moeten worden nagegaan of zij de bestaande referentienormen behalen. In dat geval zal de specifieke referentienorm in acht moeten worden genomen die is opgenomen voor de specifieke bijkomende verwarmingsinstallatie op fossiele brandstof die verbonden is met de betrokken zonneboiler.

De laatste voorwaarde heeft betrekking op de verplichte vermelding op de factuur. Net zoals bij renovatiewerken werd het btw-attest vervangen door een uitdrukkelijke vermelding op de factuur en krijgt de klant één maand tijd om de factuur en het verlaagd btw-tarief te betwisten.

Benieuwd of een woning geschikt is voor zonnepanelen / zonneboiler? Dit kan je nagaan via zonnekaart. Nagaan of een woning geschikt is om een warmtepomp te laten installeren? Dit kan ja opzoeken via duurzaam verwarmen in drie stappen.

Het Koninklijk Besluit van 27 maart 2022 verlengt ook de reeds bestaande btw-verlaging voor afbraak en heropbouw tot eind 2023.  De voorwaarden om van deze btw-verlaging te genieten, vind je op de website van de FOD Financiën.