Thema Bouwen

Wonen
Bouwen Huren Identiteit (Wonen) Landbouw (Wonen) Samenleven Senioren (Wonen) Veiligheid (Wonen)


DIENST/PRODUCT

Omgevingsvergunning

TIJDELIJKE MAATREGEL
Het Vlaams Parlement heeft op 18 maart 2020 een nooddecreet goedgekeurd. Doel is om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Het nooddecreet machtigt de Vlaamse Regering om maatregelen te treffen inzake allerhande geldende procedurebepalingen. Hierbij kan gedacht worden aan het opschorten van openbare onderzoeken, informatievergaderingen, hoorzittingen, maar ook het...

DIENST/PRODUCT

Aangifte van een adreswijziging

Wie verhuist, is verplicht zijn nieuw adres binnen de acht werkdagen aan te geven bij de gemeente van de nieuwe woonplaats.

DIENST/PRODUCT

Loket gemeentebelastingen

In dit loket kan je een overzicht vinden met links naar formulieren op het belastingenloket.

DIENST/PRODUCT

Rooilijnplannen

 

 

DIENST/PRODUCT

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is een beleidsplan dat vanuit de bestaande ruimtelijke, sociale en economische structuur de gewenste ruimtelijke structuur van de stad Lokeren vastlegt.

DIENST/PRODUCT

Aansluiting riolering

DIENST/PRODUCT

Sloop- en bouwpremie

DIENST/PRODUCT

Hemelwater en infiltratiepremie

Bij de stad kan je een premie aanvragen voor het installeren van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening. 

DIENST/PRODUCT

Leegstand

 

DIENST/PRODUCT

Verlagen boordstenen

DIENST/PRODUCT

Stedelijke renovatiepremie

 

De stedelijke renovatiepremie is er voor eigenaars die hun woning wensen te renoveren, ongeacht of dit de eigen woning is of een huurwoning.

 

DIENST/PRODUCT

Verwaarlozing

DIENST/PRODUCT

Renovatieadvies aan huis

De renovatieadviseur van het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen helpt Oost-Vlamingen die hun verbouwing op een duurzame manier willen aanpakken. 

DIENST/PRODUCT

Sociaal verhuurkantoor / SVK Waasland

Een sociaal verhuurkantoor huurt woningen op de private huurmarkt om ze daarna te verhuren aan woonbehoeftige personen en gezinnen. Zo ben je als eigenaar verlost van de administratieve rompslomp en kan je verhuren zonder zorgen. Als huurder ben je zeker dat je in een betaalbare, kwaliteitsvolle woning terecht komt.