Thema Bouwen

Wonen
Bouwen Huren Identiteit (Wonen) Landbouw (Wonen) Samenleven Senioren (Wonen) Veiligheid (Wonen)


NIEUWSBERICHT

Verlaagd btw-tarief voor zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers

Goed nieuws voor als je zonnepanelen, warmtepompen of zonneboilers wil laten plaatsen.

Sinds april (tot 31 december 2023) werd het btw-tarief verlaagd  van 21% naar 6% voor de aankoop van fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen voor alle privé-woningen (dus ook nieuwbouwwoningen en woningen heropgebouwd na sloop) jonger dan 10 jaar....

NIEUWSBERICHT

Hou je huis koel, ook na de zomer - duurzaam renovatieadvies

Onze zomers worden steeds heter, met hogere temperaturen en langere hittegolven. Als je woning nog niet aangepast is aan deze klimaatverandering, stijgt het kwik ook binnen. De hitte in huis is nefast voor je wooncomfort en welzijn. (Te) hoge temperaturen zorgen voor slaap- en concentratieproblemen en zijn slecht voor de gezondheid. .

Gelukkig kan je jouw woning aanpassen en voorbereiden op...

DIENST/PRODUCT

Aangifte van een adreswijziging

Wie verhuist, is verplicht zijn nieuw adres binnen de acht werkdagen aan te geven bij de gemeente van de nieuwe woonplaats.

DIENST/PRODUCT

Omgevingsvergunning

Wie een stedenbouwkundige, milieuvergunning of beide nodig heeft, vraagt voortaan één omgevingsvergunning aan. In de meeste gevallen kan men de aanvraag digitaal doen via het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid. 

DIENST/PRODUCT

Loket gemeentebelastingen

In dit loket kan je een overzicht vinden met links naar formulieren op het belastingenloket.

DIENST/PRODUCT

Stedelijke renovatiepremie

 De stedelijke renovatiepremie is er voor eigenaars die hun woning wensen te renoveren, ongeacht of dit de eigen woning is of een huurwoning. Eigenaars die hun woning sociaal wensen te verhuren via het SVK/De Woonmaatschappij kunnen genieten van een hogere premie.

DIENST/PRODUCT

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is een beleidsplan dat vanuit de bestaande ruimtelijke, sociale en economische structuur de gewenste ruimtelijke structuur van de stad Lokeren vastlegt.

DIENST/PRODUCT

Aansluiting riolering

DIENST/PRODUCT

Sloop- en bouwpremie

Voor het slopen van een krotwoning biedt de stad onder bepaalde voorwaarden een slooppremie aan. Wanneer na de sloop een nieuwe woning wordt gebouwd, is er ook een bouwpremie.

DIENST/PRODUCT

Rooilijnplannen

 

 

DIENST/PRODUCT

Hemelwater en infiltratiepremie

Bij de stad kan je een premie aanvragen voor het installeren van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening. 

DIENST/PRODUCT

Leegstand

De stad doet jaarlijks nazicht op leegstaande woningen en gebouwen. Indien een woning meer dan een jaar leeg staat kan ze worden opgenomen op het leegstandsregister.

DIENST/PRODUCT

Jouw woning sociaal verhuren?

Een woonmaatschappij huurt woningen op de private huurmarkt om ze daarna te verhuren aan woonbehoeftige personen en gezinnen. Zo ben je als eigenaar verlost van de administratieve rompslomp en kan je verhuren zonder zorgen. Als huurder ben je zeker dat je in een betaalbare, kwaliteitsvolle woning terecht komt.

DIENST/PRODUCT

Verlagen boordstenen

DIENST/PRODUCT

Woon- en energieloket Woonwijzer Waasland

mailto:woonwijzerwaasland@interwaas.beWoonwijzer Waasland is een onderdeel van het Energiehuis. Je kan er terecht voor informatie, begeleiding en ondersteuning rond premies en alle energiegerelateerde zaken.

DIENST/PRODUCT

Verwaarlozing

DIENST/PRODUCT

Inzage openbaar onderzoek

DIENST/PRODUCT

Verordeningen

De regelgeving van parkeerplaatsen vindt je hier: Nieuwe verordening parkeren

Wens je een meergezinswoning te bouwen? Dan dien je te voldoen aan de ”stedenbouwkundige verordening voor het creëren en wijzigen van het aantal woongelegenheden” (B.D. 07/01/2010). Je kan de verordening hier downloaden.

DIENST/PRODUCT

Perceelinformatie

Ter optimalisatie van onze dienstverlening biedt de stad Lokeren een platform aan waar geldende plannen, bestemmingen en voorschriften over een perceel kunnen teruggevonden worden (BPA, RUP, verkaveling, Erfgoed, Rooilijn,...).

De toepassing geeft geen overzicht van de verleende vergunningen.