Aansluiting riolering

Wonen Bouwen

Beschrijving

De kosten van de huisaansluiting vallen ten laste van de aanvrager.

Indien er reeds een wachtbuis of huisaansluiting aanwezig is, mag de aanvrager hierop zelf aansluiten.

De aansluiting op de openbare riolering en/of het verlagen van boordstenen moet uitgevoerd worden door de aangestelde aannemer van de stad Lokeren. Deze aannemer was de laagste bij de aanbesteding, waar tal van aannemers aan deelnamen.

De aanvraag dient te gebeuren door middel van het aanvraagformulier. Raadpleeg hier de instructies voor een aansluiting op het rioleringsnet.

Eenmaal het aanvraagformulier ingevuld is, zal de aangestelde aannemer van de stad een raming maken van de kostprijs.Deze raming zal rechtstreeks naar de aanvrager opgestuurd worden ter goedkeuring.

Van zodra de aannemer de goedkeuring heeft ontvangen van de aanvrager, worden de werken in onderling overleg uitgevoerd. Het is voor de aannemer belangrijk te weten waar juist de huisaansluiting dient te gebeuren.
Indien bij onvoorziene omstandigheden aanpassingen en/of wijzigingen onvermijdelijk zijn ten opzichte van de raming, zal de aannemer contact opnemen met de aanvrager, zodat men ter plaatse de gestelde problemen kan bekijken. 

Procedure

Document
Ingekohierde belasting op het niet afkoppelen van hemelwater

Prijs

Wanneer de aannemer de werken voltooid heeft, zal hij de aanvrager een factuur opsturen. Indien u meer informatie wenst over de facturatie, dan neemt u best contact op met de aannemer.
Als het probleem niet opgelost geraakt binnen een redelijke termijn, kan u contact opnemen met de Dienst Wegen en riolering. Deze dienst zal dan overgaan tot een opmeting en de controle op de juistheid van de facturatie.

Dienst Wegen en Rioleringen

Contact

Weverslaan 18, 9160 Lokeren
09 235 31 00
infrastructuur@lokeren.be

Enkel op afspraak

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-17:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten