Ambulante activiteit op private plaatsen langs de openbare weg en op commerciële parkings

Ondernemen Vergunningen

Beschrijving

Bij de uitbating van een kraam op privé domein is er sprake van een ambulante activiteit indien

  • er op dit adres geen vestigingseenheid staat geregistreerd in de KBO (= Kruispuntbank voor ondernemingen).
  • het om een kraam gaat dat grenst aan de openbare weg of dat geplaatst wordt op een commerciële parking.

Voor deze ambulante activiteit op privé domein is een toelating van de stad nodig. Mocht er een vestigingseenheid op het privé adres in het KBO vermeld staan of grenst de locatie van het kraam niet aan de openbare weg, dan is er sprake van een geregistreerd verkooppunt en geen ambulante activiteit. Zodoende is er geen toelating van de stad nodig.

Voorwaarden

Om een ambulante activiteit te kunnen uitoefenen, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

Beschikken over een  ondernemingsnummer, gekoppeld met een toelating tot het uitoefenen van een ambulante activiteit.

De toelating tot het uitoefenen van een ambulante activiteit kan je laten toevoegen door een erkend ondernemingsloket

  • Beschikken over een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid  en, indien van toepassing, een keuringsattest voor uw gas- en/of elektriciteitsinstallatie.
  • Als je voeding wil verkopen, moet je beschikken over een registratie, erkenning of toelating van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).
  • Als je gegiste en/of sterke drank wil schenken, is een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid vereist. Indien je in Lokeren gedomicilieerd bent, kan je dit aanvragen door te mailen naar economie@lokeren.be.
  • Als je gegiste en/of sterke dranken wil verkopen, geen consumptie ter plaatse, is een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken vereist. Deze vergunning moet je aanvragen bij de Gewestelijke directie van Douane en Accijnzen.

Procedure

Je dient jouw aanvraag in via het aanvraagformulier (aan te vragen bij economie@lokeren.be) 

Je dient de aanvraag in

  • per brief tegen ontvangstbewijs;
  • per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
  • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs)

gericht aan de stad t.a.v. het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de toelating.

Geldig tot

Voor de duur van de toelating.

Dienst Economie

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00
economie@lokeren.be

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten