Groepsopvang

Onderwijs Kinderopvang

Beschrijving

De kinderopvang “Patjoepelke-Wistik” wordt beheerd door Gezinswelzijn EVA-vzw. In opdracht van het stadsbestuur staat zij in voor de stedelijke kinderopvang in Lokeren. De kinderopvang omvat drie  kinderdagverblijven (groepsopvang), een Dienst voor Onthaalouders (gezinsopvang), een dienst buitenschoolse opvang en een Dienst Thuisopvang Zieke Kinderen.

Het kinderdagverblijf Patjoepelke-Wistik is een groepsopvang. Een warme, affectieve opvang met een accent op positieve ontwikkeling voor elk kind is de basis van onze werking. De kinderdagverblijven voldoen aan de eisen die de overheid stelt in het kader van kwaliteitsvolle opvang zoals ze opgenomen zijn in het decreet baby’s en peuters dat van kracht is sinds 1 april 2014. Voor meer info kan u terecht op de website www.kindengezin.be, luik kinderopvang.

 

 

Voorwaarden

De kinderdagverblijven bieden opvang aan kinderen tussen 0 en 3 jaar, de opvang stopt als de kinderen naar school gaan.

Procedure

In elk kinderdagverblijf is de dagelijkse leiding in handen van een diensthoofd. Zij coördineren de dagelijkse werking, coachen het team van begeleidsters en logistiek medewerkers, verzorgen  het contact met de ouders en waken over de kwaliteit van de dienstverlening.

Er zijn drie kinderdagverblijven, verspreid over drie locaties in groot Lokeren.

KDV Patjoepelke Sportlaan

Het kinderdagverblijf biedt plaats aan 85 kinderen. De kinderen zijn opgedeeld in 6 groepen:

  • 3 babygroepen (0-18 maanden) nl. Sloepjes, Optimistjes en Kottertjes begeleid door twee kinderbegeleidsters.
  • 3 peutergroepen (18 maanden tot school) nl. Kano’s, Pedalo’s en Zeilers begeleid door twee kinderbegeleidsters.

KDV Patjoepelke Spoele

Het kinderdagverblijf biedt plaats aan 24 kinderen. De kinderen zijn opgedeeld in 2 groepen:

  • 1 babygroep (0-18 maanden) nl. de Ukjes begeleid door twee kinderbegeleidsters.
  • 1 peutergroep (18 maanden tot school) nl. de Pukjes begeleid door twee kinderbegeleidsters.

KDV Wistik Eksaarde

Het kinderdagverblijf biedt plaats aan 33 kinderen. De kinderen zijn opgedeeld in 2 groepen:

  • 1 babygroep (0-18 maanden) begeleid door twee kinderbegeleidsters.
  • 1 peutergroep (18 maanden tot school) begeleid door twee kinderbegeleidsters.

Prijs

De prijs die ouder(s) voor de opvang van hun kind betalen wordt berekend op basis van het inkomen. Ouder(s) moeten zelf hun inkomenstarief berekenen via www.kindengezin.be,  'Mijn Kind en Gezin'. Na het berekenen van uw inkomenstarief krijgt u het 'attest inkomenstarief' per mail doorgestuurd. Dit attest bezorgt u aan het kinderdagverblijf ten laatste de maand voor de start van de opvang.

Ouders kunnen voor deze berekening ook  terecht  in het Lokaal Loket Kinderopvang.  Meer informatie over de berekening vindt u op de website www.kindengezin.be, ‘Mijn Kind en Gezin’.

De dagprijs vergoedt alle verblijfskosten binnen de uren van het kinderdagverblijf. Ook middagmaal en vieruurtje zijn in de prijs inbegrepen. Flesvoeding - poeder in verdeeldoosjes en gesteriliseerde flessen - brengen de ouders zelf mee, alsook dieetvoeding.

Voor het gebruik van wegwerpluiers en de afvalverwerking wordt een toeslag gevraagd, net als voor de gebruikte verzorgingsproducten inclusief zonneproducten.

Het effectief te betalen bedrag per opvangdag hangt af van de verblijfsduur:

  • Volledige dag aanwezigheid: uw kind is meer dan 5 uur in het dagverblijf, u betaalt de volledige  dagprijs.   
  • Halve dag aanwezigheid: uw kind is minder dan 5 uur aanwezig, u  betaalt 60 % van de dagprijs

Kinderopvang Patjoepelke-Wistik

Contact

Sportlaan 4, 9160 Lokeren


Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel open

Maandag:

8:00
21:00
08:00-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
08:00-17:00

Woensdag:

8:00
21:00
08:00-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
08:00-17:00

Vrijdag:

8:00
21:00
08:00-17:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Maandag: van 7 tot 18 uur
Dinsdag: van 7 tot 18 uur
Woensdag: van 7 tot 18 uur
Donderdag: van 7 tot 18 uur
Vrijdag: van 7 tot 18 uur