Huur van een sociale woning bij een sociale huisvestingsmaatschappij

Wonen Huren

Beschrijving

Sociale huisvestingsmaatschappijen verhuren studio's, woningen of appartementen in het Vlaamse Gewest aan mensen met een bescheiden inkomen.

De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van uw gezinssamenstelling en/of uw fysieke toestand.

Vanaf 2024 kan je je online inschrijven voor een sociale woning via het centrale inschrijvingsregister (CIR). Je schrijft je éénmalig in om een sociale woning te huren. Je start jouw dossier volledig zelf op, digitaal en veilig.

Je kan dan jouw persoonlijke gegevens altijd aanpassen in je eigen dossier en zelf je plaats op de wachtlijst zien.

Ook als je reeds op de wachtlijst staat voor een sociale woning wordt je dossier opgenomen in het centraal inschrijvingsregister (CIR). Begin 2024 zal je je inschrijving online moeten bevestigen. Hieraan zal meteen ook de actualisatie worden gekoppeld. Je zal dan ook je gezinssamenstelling en keuzes moeten controleren en bevestigen.

Je vindt jouw dossier terug via de link www.vlaanderen.be/sociaalhuren (vanaf 2024). Daar kan je je dossier bekijken, documenten toevoegen en eventueel je voorkeur aanpassen.

Tuinwijk volgt alles mee op en kan samen met jou aanpassingen in je dossier doen (enkel voor kandidaat-huurders die gedomicilieerd staan in ons werkingsgebied). De medewerkers van Tuinwijk hebben geen bevoegdheid om zonder je toestemming je dossier zelf aan te passen. Je kan nog steeds met al jouw vragen terecht bij de medewerkers van Tuinwijk, zij zullen jou steeds helpen.

Voorwaarden

 • u moet meerderjarig zijn
 • uw inkomen mag een bepaalde grens niet overschrijden.
 • op het ogenblik van de inschrijving mag u geen woning of bouwgrond in het binnen- of buitenland in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben.
 • u moet voldoen aan de taal- of inburgeringsbereidheid: deze voorwaarde is alleen van toepassing op een huurder die na 1 januari 2008 huurder is van een sociale huurwoning. Voor beide voorwaarden moet u een aantal documenten kunnen voorleggen. De sociale huisvestingsmaatschappij kan u hiermee helpen.
 • u moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Alle voorwaarden en meer informatie over huren bij Woonmaatschappij Tuinwijk vindt u op de website https://tuinwijk.be of op Inschrijven voor een sociale woning vanaf 18 maart 2024 | Vlaanderen.be.

Procedure

Om toegang te krijgen tot je online dossier moet je inloggen met je elektronische identiteitskaart of via Its me (meer info op: https://www.itsme-id.com/nl-BE/get-started). Het is daarom belangrijk je persoonlijke pincode van je elektronische identiteitskaart te kennen. Heb je deze niet, vraag deze al op bij de bevoegde diensten van je gemeentebestuur.  Hou er rekening mee dat je pas twee tot drie weken na de aanvraag een nieuwe code ontvangt.

Lukt het niet om de inschrijving zelf te doen, dan neemt u best eerst telefonisch contact op met Woonmaatschappij Tuinwijk.

Meersstraat 8
9160 LOKEREN
Tel.: 09 348 27 38
E-mail: info@tuinwijk.be

https://tuinwijk.be

Telefonisch bereikbaar tijdens de kantooruren (alle dagen 9u-12u en 13u-16u, behalve vrijdag)

Openingsuren: enkel op afspraak!


Toewijzing

De toewijzing van een woning gebeurt steeds op basis van het toewijzingsreglement.

In sommige gevallen gelden bepaalde voorrangsregels.

Meer informatie over de voorwaarden, procedure en toewijzing vindt u op de website van de VMSW of bij Woonmaatschappij Tuinwijk.

Wat meebrengen

Wanneer u langs gaat, neemt u volgende documenten mee:

 • uw aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug
 • documenten over het niet-belastbaar inkomen van bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW (vb leefloon), beroepsinkomsten in buitenland, collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding
 • een attest van de samenstelling van uw gezin (verkrijgbaar bij gemeente) en eventueel de kinderbijslag, wezentoelage, een ernstige handicap van u of een lid van het gezin,
 • attest arbeidsongeschiktheid
 • verblijfspapieren
 • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van uw huidige woning.

Regelgeving

Titel VII van de Vlaamse Wooncode en het Besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode.

Dienst Huisvesting

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00
huisvesting@lokeren.be

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten