Thema Huren

Wonen
Bouwen Huren Identiteit (Wonen) Landbouw (Wonen) Samenleven Senioren (Wonen) Veiligheid (Wonen)


DIENST/PRODUCT

Omgevingsvergunning

TIJDELIJKE MAATREGEL
Het Vlaams Parlement heeft op 18 maart 2020 een nooddecreet goedgekeurd. Doel is om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Het nooddecreet machtigt de Vlaamse Regering om maatregelen te treffen inzake allerhande geldende procedurebepalingen. Hierbij kan gedacht worden aan het opschorten van openbare onderzoeken, informatievergaderingen, hoorzittingen, maar ook het...

DIENST/PRODUCT

Aangifte van een adreswijziging

Wie verhuist, is verplicht zijn nieuw adres binnen de acht werkdagen aan te geven bij de gemeente van de nieuwe woonplaats.

DIENST/PRODUCT

Loket gemeentebelastingen

In dit loket kan je een overzicht vinden met links naar formulieren op het belastingenloket.

DIENST/PRODUCT

Sociale woning

DIENST/PRODUCT

Leegstand

 

DIENST/PRODUCT

Conformiteitsattest

Het conformiteitsattest is één van de instrumenten van de Vlaamse overheid om de kwaliteit van huurwoningen te bewaken. 
Een conformiteitsattest bevestigt dat de woning voldoet aan de door het Vlaams Gewest gestelde normen inzake veiligheid, gezondheid en kwaliteit

 

DIENST/PRODUCT

Tussenkomst huurwaarborg

DIENST/PRODUCT

Verwaarlozing