Thema Huren

Wonen
Bouwen Huren Identiteit (Wonen) Landbouw (Wonen) Samenleven Senioren (Wonen) Veiligheid (Wonen)


NIEUWSBERICHT

Lokeraar discussieert mee over toekomst stationsbuurt

De buurt voor en achter het station moet er in de toekomst helemaal anders gaan uitzien. “Er is al een masterplan opgesteld dat de grote lijnen vastlegt, maar nog niets is definitief beslist. Het stadsbestuur vindt het belangrijk om de bewoners en handelaars van de stationsbuurt, de reizigers en alle geïnteresseerden bij het project te betrekken”, benadrukt schepen voor...

NIEUWSBERICHT

Stad Lokeren neemt extra maatregelen om sluipverkeer te weren na afronding werken Zelebaan

U heeft het ongetwijfeld al gemerkt: de werken aan de N47 (de Zelebaan) zijn zo goed als volledig afgerond. Meer nog, dankzij de inspanningen van de aannemer en de Administratie Wegen en Verkeer (AWV) is dat ruim binnen de voorgeschreven termijn gebeurd. Toch zijn het moeilijke tijden geweest, en de stad dankt u van harte voor het geduld en de positieve houding die u daarbij aan de dag hebt...

DIENST/PRODUCT

Omgevingsvergunning

Wie een stedenbouwkundige, milieuvergunning of beide nodig heeft, vraagt voortaan één omgevingsvergunning aan. In de meeste gevallen kan men de aanvraag digitaal doen via het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid. 

DIENST/PRODUCT

Aangifte van een adreswijziging

Wie verhuist, is verplicht zijn nieuw adres binnen de acht werkdagen aan te geven bij de gemeente van de nieuwe woonplaats.

DIENST/PRODUCT

Loket gemeentebelastingen

In dit loket kan je een overzicht vinden met links naar formulieren op het belastingenloket.

DIENST/PRODUCT

Sociale woning

DIENST/PRODUCT

Leegstand

 

DIENST/PRODUCT

Conformiteitsattest

Het conformiteitsattest is één van de instrumenten van de Vlaamse overheid om de kwaliteit van huurwoningen te bewaken. 
Een conformiteitsattest bevestigt dat de woning voldoet aan de door het Vlaams Gewest gestelde normen inzake veiligheid, gezondheid en kwaliteit

 

DIENST/PRODUCT

Tussenkomst huurwaarborg