vzw Horizon

Vrije tijd Kinderen en jongeren

Beschrijving

Huiswerbegeleiding voor kinderen uit de lagere scholen van Lokeren

Vrijwilligers, van student tot actief gepensioneerde, maken tijdens de schoolperiodes minstens één uur per week vrij, om bij het gezin kinderen te ondersteunen bij het maken van hun schoolwerk of het leren van de Nederlandse taal.

Het tijdstip wordt vrij gekozen door de vrijwilliger, in samenspraak met het gezin. Door wekelijks langs te komen, ontstaat er vaak een warme band tussen de vrijwilliger en het gezin, zodat de vrijwilliger gedurende een uurtje haast deel gaat uitmaken van dat gezin. Behalve kennis, wordt vaak ook cultuur uitgewisseld. Hoewel het schoolwerk in dit project centraal staat, hoort samen spelen er ook bij. Bovendien steken ouders vaak ook heel wat op van onze vrijwilliger, zodat zijzelf hun kinderen beter kunnen begeleiden en ondersteunen.

Onze vrijwilligers zijn ook wel eens een wegwijzer naar de werking van de bibliotheek, de speel-o-theek, de sportclub, het speelplein, enz.

Als vrijwilliger word je toegewezen aan een ‘meter of peter’. Zij zorgen er voor dat het eerste contact met het gezin gelegd wordt, gaan samen met jou de eerste keer naar het gezin, je kan er bij terecht met vragen en problemen,… kortom zijn ze je eerste aanspreekpunt.

Interesse in deze werking? Stuur een mailtje naar basiswerking.kern@vzwhorizon.org

Tienerwerking voor kinderen uit de middelbare scholen van Lokeren

De Tienerwerking maakt deel uit van het groter Horizon-geheel en bouwt in haar werking voort op wat in de andere deelwerkingen van Horizon werd gerealiseerd. In twee groepen (op dinsdag en op donderdag) krijgen de tieners ondersteuning en uitleg bij hun schoolwerk van een groep geëngageerde vrijwilligers en studenten.

Vanaf de derde graad van het middelbaar wordt van de jongeren geleidelijk meer en meer verwacht dat ze zelf ook meehelpen met de ondersteuning van de lagere graden. Wanneer jongeren dit wensen, en dit combineerbaar is met hun latere werk of opleiding, verwelkomen we ze graag in onze vrijwilligersploeg.

Tijdens de examenperiode worden de jongeren extra ondersteund door onze vrijwilligers. Het lokaal is dan bijna dagelijks open, en we voorzien begeleiding om de jongeren even op te vragen, nog iets toe te lichten, te blijven motiveren, …

Als laatste rekent de Tienerwerking op een grote ondersteuningsploeg (de zogenaamde "TOP-ploeg", Tienerwerking OndersteuningsPloeg). Dit zijn sympathisanten en betrokkenen die her en der bijspringen en zo de vrijwilligers wat extra ademruimte geven.

De werking wordt aangestuurd door een gedreven kernteam. Zij nemen hun verantwoordelijkheid voor een vlotte organisatie van de werking, en vormen een belangrijke schakel met de scholen en het Horizonbestuur.

Interesse in deze werking? Stuur een mailtje naar tienerwerking.kern@vzwhorizon.org

Jeugddienst

Contact

Sportlaan 2, 9160 Lokeren
09 235 31 13
jeugddienst@lokeren.be

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Op 28/5 en van 25/06 tot en met 27/08 is de infobalie op zaterdag gesloten.
Voor inschrijvingen en andere vragen zijn wij bereikbaar van maandag tot vrijdag tijdens de openingsuren.
De clubs kunnen wel nog steeds terecht bij de toezichter.