Thema Kinderen en jongeren

Vrije tijd
Bibliotheek Kinderen en jongeren Markten en kermissen Sport Stadsmuseum Toerisme Zelf iets organiseren


PAGINA

Vrije tijd

PAGINA

Jeugd

PAGINA

Evenementen

PAGINA

Vakantie

PAGINA

Vorming

DIENST/PRODUCT

Speel-o-theek

In een bibliotheek leen je boeken en in een speel-o-theek leen je speelgoed. De Speel-o-theek heeft een zeer grote en gevarieerde collectie speelgoed.

#coronaupdate

Wij zijn blij je terug te kunnen verwelkomen in de speelotheek.

Zij het onder speciale voorwaarden ...

Openingsuren

Vanaf maandag 8 juni zal het opnieuw mogelijk zijn om speelgoed te ontlenen. Tijdens de maand juni kunnen dagelijks...

DIENST/PRODUCT

Speelpleinwerking

Elk jaar gaat een team van vrijwillige animatoren en beroepskrachten van de stedelijke dienst Sport en Jeugd op verschillende locaties in Lokeren aan de slag om kinderen een onvergetelijke zomer te geven.

DIENST/PRODUCT

Spat!

Elke “kleine” schoolvakantie en in sommige weken van de zomervakantie staat de stedelijke Dienst Sport en Jeugd in voor een vrijetijdsaanbod voor Lokerse kinderen en jongeren.

DIENST/PRODUCT

Stad op Stelten

Stad op stelten wordt om de 2 jaar georganiseerd als een feestweekend om het jeugdwerk op een laagdrempelige manier voor te stellen en te promoten in het centrum van de stad.

DIENST/PRODUCT

Dag van de jeugdbeweging

Ieder jaar worden, op de Vlaamse Dag van de jeugdbeweging, de leden en leiding van de Lokerse jeugdverenigingen in de bloemetjes gezet.

DIENST/PRODUCT

Lokeren vanuit de lucht

Beleef Lokeren en het Waasland op een unieke manier. 

Stijg met een heerlijke zucht tot boven in de lucht! 

 

DIENST/PRODUCT

Op kamp in Lokeren

Lokeren is een gezellige, groene stad tussen Gent en Antwerpen. Een paradijs voor wandelaars, fietsers en boottoeristen maar ook heel wat verenigingen vinden hier een plaats voor de organisatie van hun cursussen, bosklassen, weekends of kampen. Onze stad heeft momenteel acht verblijfscentra met een ruim aantal overnachtingsplaatsen

DIENST/PRODUCT

Volle Petrol

Jaarlijks organiseert de jeugddienst de vormingstweedaagse Volle Petrol. 

DIENST/PRODUCT

Buitenspeeldag 2019

Op woensdag 24 april organiseert de Dienst Sport en Jeugd, een nieuwe editie van de Buitenspeeldag in Lokeren. Dit is een initiatief van de Vlaamse Overheid en alle Vlaamse kinder- en jeugdzenders, die op dat moment een zwart scherm tonen om kinderen aan te zetten tot buitenspelen.

DIENST/PRODUCT

Speelstraten

Tijdens mooie dagen spelen we graag buiten, in dichtbevolkte gebieden zoals de stad is dat niet zo evident. Ouders zijn vaak (terecht) bezorgd over de verkeerssituatie, dat wordt in Lokeren opgelost door de inrichting van speelstraten*. 

*De speelstraat is een straat die tijdelijk (maximaal 2 achtereenvolgende weken in de paasvakantie en maximaal 3 achtereenvolgende weken in de...

DIENST/PRODUCT

Opleiding fuifcoach

Leer hoe je fuiven en evenementen in goede banen kunt leiden met deze gratis opleiding.

DIENST/PRODUCT

World Play Day

Speel mee met Speelotheek Sloeber en Spellenclub Winning Movez!

DIENST/PRODUCT

Toelage voor het inhuren van externe security voor jeugdfuiven

Deze toelage heeft tot doel om bij de jeugdfuiven die georganiseerd worden op het grondgebied van Lokeren enerzijds de overlast te beperken en anderzijds de veiligheid van de bezoekers en organisatoren te verhogen.

DIENST/PRODUCT

Toelage jeugdcultuur

Doel van deze projecttoelage is het stimuleren van culturele en gemeenschapsvormende projecten, die ontmoeting en betrokkenheid stimuleren bij Lokerse kinderen en jongeren. 

DIENST/PRODUCT

Basis- en werkingstoelage

De basistoelage is een structurele ondersteuning van de algemene werking van het jeugdwerkinitiatief. Ze komt tussen in de gewone werkingskosten.

DIENST/PRODUCT

Vorming op maat

De stad wil je helpen met specifieke noden of moeilijkheden binnen de werking van je jeugdinitiatief. 

DIENST/PRODUCT

Toelage kadervorming

De subsidie voor kadervorming en vorming wordt toegekend als tegemoetkoming in de kosten die verbonden zijn aan het volgen of organiseren van een kadervorming.

DIENST/PRODUCT

Erkenning jeugdinitiatieven

Om in aanmerking te komen voor subsidies moet een vereniging erkend zijn als jeugdinitiatief en als één van de jeugdwerkvormen.

DIENST/PRODUCT

Investeringssubsidie aan sport –en jeugdwerkinfrastructuur

Deze subsidie aan Lokerse sport- en jeugdverenigingenkomt tussen in investeringen aan sport- en jeugdwerkinfrastructuur, die gelegen is op het grondgebied van de stad Lokeren

DIENST/PRODUCT

Starttoelage jeugdwerkinitiatieven

Een starttoelage is een toelage ter ondersteuning van startende jeugdwerkinitiatieven.

DIENST/PRODUCT

Toelage onderhoudswerken aan jeugdwerkinfrastructuur

Deze subsidie voor onderhoudswerken aan jeugdwerkinfrastructuur komt tussen in de kosten van particuliere jeugdwerkinitiatieven

 

DIENST/PRODUCT

Matchbox

Ben je jong en wil je een culturele activiteit of project realiseren voor een jong publiek? Dat kan!

Samen met de diensten Jeugd en Cultuur ga je aan de slag om van jouw zot idee een aantrekkelijk en kwalitatief eindproduct te maken.