Wateroverlast

Milieu en duurzaamheid Milieu

Beschrijving

Verschillende factoren kunnen ervoor zorgen dat beekjes of rivieren buiten hun oevers treden of dat de bodem of de riolering onvoldoende water kunnen opnemen, bijvoorbeeld kanalisering van rivieren, verstoppingen, wegenwerken, droogte of vrieskou. Dit kan leiden tot overstromingen.

Preventieve maatregelen voor overstromingen

Om overstromingsschade te voorkomen nemen de regionale overheden verschillende preventieve maatregelen, bijvoorbeeld het opleggen van bouwvoorschriften of het voorzien van overstromingsgebieden of aanvullende infrastructuur (sluizen, pompstations, …)

De regionale overheden volgen ook de watertoestand continu op. Op basis van waarnemingen, weersvoorspellingen en drempels, proberen zij het risico op overstroming te voorspellen. Wanneer deze drempels overschreden worden, verwittigen zij de lokale, provinciale en nationale overheden.

Als het stijgende water tot een overstroming leidt, passen lokale en provinciale overheden hun bijzonder nood- en interventieplan voor overstromingen toe. 

Wat moet je doen bij gevaar voor overstroming?

Wees voorbereid: tips

 • Bescherm jouw huis/inrichting tegen water:
  • Maak greppels en goten schoon en vrij.
  • Voorzie waterdichte materialen (bv. zandzakjes of bakstenen) voor het keldergat, de rioolputjes, de woonruimtes op de benedenverdiepingen, ... Het lokaal bestuur en de brandweerdiensten zullen u in de loop van de dag van zandzakken bevoorraden.
  • Bescherm belangrijke papieren en waardevolle voorwerpen tegen het water door ze op hoogte te plaatsen of naar een hogere verdieping te brengen.
  • Voorzie laarzen, emmers en aftrekkers.
 • Zorg ervoor dat losliggende voorwerpen in de tuin niet kunnen worden meegenomen door het water.
 • Breng uw (huis)dieren in veiligheid.
 • Bekijk of mensen in uw omgeving extra hulp kunnen gebruiken.

Wateroverlast en de brandweer nodig?

Gebruik het digitaal formulier op 1722.be of op de website van jouw hulpverleningszone. Je wordt zo snel als mogelijk geholpen. Bel enkel naar 1722 als je geen internet hebt. Gebruik 112 enkel voor levensbedreigende situaties.

Veel regen? Wees voorzicht op de weg!

Hou voldoende afstand en probeer bruusk remmen te vermijden. Gebruik de hoofdwegen, rijd niet in een straat die onder water staat. Is het zicht beperkt? Zet dan ook overdag - je dimlichten aan.

Blijf op de hoogte!

  • Volg de weersvoorspellingen op meteo.be of via de app van het KMI.
  • Volg de metingen en voorspelling op waterinfo.be.
  • Volg onze communicatiekanalen voor de lokale situatie en eventuele maatregelen.

Wat te doen bij schade?

Meer info en tips vind je op de website van het criscentrum en de Vlaamse Mileumaatschappij. Op de website van Department Zorg en Gezondheid vind je gezondheidsadviezen voor na een overstroming.