Situering projectzone RUP Stationsomgeving

Het plangebied loopt vanaf de Durme tot aan de Koophandelstraat, en tussen het Stationsplein met kleine uitstulping naar de Pompiersstraat tot aan de N70.

Het plangebied situeert zich tussen de Durme en de Koophandelstraat, en tussen het Stationsplein en de treinsporen met inbegrip van de achterzijde van de stationsomgeving, de visvijver en het voetbalveld en de andere percelen gelegen binnen de parkzone. Met andere woorden de voor- en achterzijde van het bestaande stationsplein, met inbegrip van de bestaande parkeerplaatsen, busstelplaats en fietsenstallingen. Ook de Pompiersstraat  wordt opgenomen in dit plangebied om een mogelijke herinrichting te bekijken.  

Het plangebied is gelegen centraal binnen het kleinstedelijk gebied van Lokeren, juist ten noorden van het centrum van de stadskern. Rechtover het stationsgebouw, bevindt zich de Stationsstraat die de verbinding maakt met de markt.

Juist ten noorden van de stationsomgeving bevindt zich park Ter Beuken, met daarin nog een grote parking die ook gebruikt wordt door de vele pendelaars maar ook voor de muziekacademie die in het park gelegen is. Het stationsgebouw op zich is een vaak gebruikte verbinding tussen het historisch centrum van de stad en het park. Het park omvat een visvijver, voetbalveld, en multimodaal sportveld. Het park biedt tevens toegang tot de stedelijke muziekacademie die aansluit bij villa ter Beuken.

Aan de achterzijde van het station bevindt zich de fietssnelweg richting Lochristi - Gent en richting Sint-Niklaas- Antwerpen. Dit zijn de hoofdfietsroutes door de provincie aangeduid. Ook in noord en zuidelijke richting bevindt zich een fietssnelweg respectievelijk naar Moerbeke en Zele-Dendermonde. Het station is hier een duidelijk knooppunt, niet alleen voor de fietssnelwegen, maar ook voor vele (boven)lokale fietsroutes komen hier samen.

Om de fietsverbindingen te optimaliseren werd er over de Durme een fiets- en voetgangersbrug voorzien palend in het westen aan het plangebied.

De Pompiersstraat bestaat uit een volledig verharde zone, met voorbehouden parkeerplaatsen voor de brandweer in geval van interventie.