Wat is een gemeentelijk RUP?

Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarbij de overheid in een bepaald gebied de bestemming vastlegt. In het geval van een gemeentelijk RUP is het de gemeente of stad die het plan opmaakt.  Zo wordt duidelijk wat wel en niet kan binnen de projectzone van het RUP. Eens het RUP is goedgekeurd, vormt dit de basis om omgevingsvergunningen op te beoordelen.

Alvorens een RUP definitief wordt vastgelegd moeten enkele fasen doorlopen worden:
1. Opmaak startnota en procesnota
2. Raadpleging publiek en adviesvraag
3. Opmaak scopingnota
4. Opmaak voorontwerp-RUP en ontwerp effectrapporten
5. Voorlopige Vaststelling ontwerp-RUP
6. Openbaar onderzoek
7. Definitieve vaststelling RUP

Een overzicht van de reeds opgemaakte en goedgekeurde Ruimtelijke Uitvoeringsplannen vind je hier