01/03/2018

Besluit tot bevestiging van de definitieve vaststelling van het rooilijnplan en onteigeningsplan Doorslaardam (buurtweg nr. 7)

Rooilijnplan

Beslissende instantie : deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. Zie het document bij de downloads.
Downloads: