27/10/2023

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Beukenhof-Sparrenhof" - Aankondiging publieke raadpleging

Omgevingsvergunning Openbare onderzoeken Ruimtelijke ordening

STAD LOKEREN

DIENST RUIMTELIJKE ORDENING

 

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN

Beukenhof-Sparrenhof

 

AANKONDIGING PUBLIEKE RAADPLEGING

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Lokeren,

 Overeenkomstig artikel 2.2.18 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en zijn latere wijzigingen:

 Brengt ter kennis van de bevolking dat gestart is met de opmaak van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Beukenhof-Sparrenhofmet als doelstelling nieuwe kwalitatieve woonontwikkelingen met een duurzaam ruimtegebruik mogelijk te maken. Om inzicht te krijgen over de probleemstelling, inhoudsafbakening en de scope van het voorgenomen plan en bijhorende effectbeoordelingen; wordt een publieke raadpleging voorzien van 15 november 2023 tot en met 13 januari 2024.

 De start- en procesnota kunnen gedurende deze publieke raadpleging geraadpleegd worden op lokeren.be/rup-beukenhof-sparrenhof of op afspraak op de Dienst Omgeving - Groentemarkt 1 - 9160 Lokeren. U dient hiervoor een afspraak te maken op het nummer 09/235 32 27.

Over deze start- en procesnota zal een infomoment plaatsvinden op 23 november 2023 om 19u30 in de Ontmoetingsruimte van het Stadhuis – Groentemarkt 1 - 9160 Lokeren. Inschrijven is verplicht voor 21 november 2023 via denkmee@lokeren.be of 09/235 32 83.

Suggesties, opmerkingen en aanvullingen zijn mogelijk via denkmee@lokeren.be, via afgifte tegen ontvangstbewijs aan het Infopunt van het stadhuis, of via aangetekend schrijven naar dienst Omgeving, Groentemarkt 1, Lokeren.

Op lokeren.be/rup-beukenhof-sparrenhof is alle info en documenten over dit RUP te raadplegen.

Lokeren, 10/11/2023.

 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen,

 

 

De Algemeen Directeur,                                                                                             De Burgemeester,

 

 

 

STEVEN VERBEKE                                                                                                           FILIP ANTHUENIS