15/12/2023

Bekendmaking van een bodemsaneringsproject - Weverslaan 16

Omgevingsvergunning Openbare onderzoeken Ruimtelijke ordening

STAD LOKEREN

Dienst Omgeving

 BEKENDMAKING VAN EEN BODEMSANERINGSPROJECT

 

De burgemeester

brengt ter algemene kennis van het publiek het bodemsaneringsproject ‘Thyssenkrup Lokeren’ op het perceel Weverslaan 16 kadastraal bekend: Lokeren, Afd. 1, sectie A, nr. 1202 M.

Het bodemsaneringsproject ligt gedurende de periode van 15 december 2023 tot en met 15 januari 2024 ter inzage van het publiek op de dienst Omgeving, Groentemarkt 1 te Lokeren. U kan hiervoor telefonisch een afspraak maken op het nummer 09/235.32.27


Tijdens deze periode kan eenieder schriftelijke bezwaren en opmerkingen richten aan het college van burgemeester en schepenen.

 

De Burgemeester,                                                         Bij opdracht stadssecretaris dd. 17/02/2010

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                         

Filip Anthuenis                                                               Elke Criel

                                                                                          Omgevingsambtenaar

                                                                                          Medeondertekening krachtens art. 182§2 van het Gemeentedecreet

 

 

 

 

F. Anthuenis