GAS 1-2-3

Welke inbreuken vallen hieronder?

Overtredingen op het algemeen politiereglement van onze stad. Dit gaat vooral over overlastfenomenen zoals sluikstorten, wildplassen, nachtlawaai, ...

 

Top 10 van de meest voorkomende inbreuken in 2022

 1. Sluikstorten
 2. Loslopende hond
 3. Niet naleven huisvuilreglement
 4. Wildplassen
 5. Bezit en oneigenlijk gebruik lachgas
 6. Nachtlawaai
 7. Overhangende takken
 8. Opstapelen afvalstoffen e.d. waardoor de reinheid van de omgeving wordt benadeeld
 9. Verwaarloosd terrein
 10. Schade aan een eigendom

 

De gemeentelijke administratieve geldboete (GAS-boete)

 • bedraagt maximum 350 euro;
 • is in verhouding tot de zwaarte van de feiten en houdt rekening met herhaling;
 • wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar die zijn bevoegdheid volledig onafhankelijk uitvoert.

 

Hoe verloopt de GAS-procedure?

 • Overtredingen op het politiereglement worden vastgesteld door de politie, de gemeenschapswachten en natuurwachter van onze stad, personeelsleden van IDM en vaststellers van OVAM in een proces-verbaal of bestuurlijk verslag.
 • Bij opstaring van de GAS-procedure wordt de overtreder schriftelijk op de hoogte gebracht van de inbreuk die hij pleegde, het bedrag van de mogelijke boete en de wijze waarop hij zich kan verdedigen.
 • Na het verstrijken van de verweertermijn van 15 dagen neemt de sanctionerend ambtenaar een beslissing over de administratieve geldboete en wordt de overtreder opnieuw schriftelijk ingelicht, al dan niet met de mogelijkheid tot betaling van de boete.
 • Binnen de 30 dagen na ontvangst van de beslissing kan de overtreder in beroep gaan bij de politierechtbank.

DIV GAS

Contact

Markt 8, Lokeren
gas@lokeren.be
09 235 31 15

Locaties


Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00–12:00

Dinsdag:

8:00
21:00
09:00–12:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00–12:00
13:30–17:00

Donderdag:

8:00
21:00
09:00–12:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00–12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten