GAS en politiereglement

Het algemeen politiereglement past in het integrale veiligheidsbeleid van Lokeren. Elke burger heeft het recht om zich in onze stad goed te voelen, altijd en overal. Het veiligheidsbeleid heeft niet de bedoeling om enkel sanctionerend te werk te gaan, maar werkt vooral preventief en bemiddelend. Pas als praten niet meer mogelijk is, kan een administratieve procedure opgestart worden op basis van het politiereglement.

Bepaalde inbreuken op reglementen en verordeningen worden door onze stad zelf aangepakt met Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Deze staan beschreven in het Algemeen Politiereglement van Lokeren. Deze sancties maken het mogelijk om bij bepaalde overlastfenomenen die het samenleven bemoeilijken (zoals sluikstorten, geluidsoverlast, …) een lik-op-stuk beleid te voeren. Ook bepaalde inbreuken inzake stilstaan en parkeren (GAS 4 sinds 1 januari 2015) en beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5 sinds 1 mei 2023) worden in onze stad via GAS gesanctioneerd.