GAS 4

Door de GAS-wet van 24 juni 2013 werd het ook mogelijk om bepaalde inbreuken op stilstaan en parkeren met een GAS-boete te bestraffen. Sinds 1 januari 2015 maakt onze stad gebruik van deze wettelijke mogelijkheid om het fout parkeren aan te pakken.

Welke inbreuken vallen hieronder?

Overtredingen op de regels inzake stilstaan en parkeren die via GAS kunnen worden afgehandeld (KB van 9 maart 2014) en dus ook zijn opgenomen in het algemeen politiereglement van onze stad.

 

Top 10 van de meest voorkomende inbreuken in 2022

 1. Negeren van een parkeerverbod
 2. Parkeren aan de gele onderbroken streep
 3. Parkeren op het voetpad
 4. Parkeren op een mindervalidenplaats zonder geldige parkeerkaart
 5. Parkeren op de verhoogde berm binnen de bebouwde kom
 6. Parkeren buiten de parkeervakken
 7. Hinderlijk parkeren nabij een kruispunt
 8. Parkeren voor de inrij van een eigendom
 9. Parkeren op het fietspad
 10. Parkeren in een voetgangerszone

 

De gemeentelijke administratieve geldboete (GAS-boete)

Voor de inbreuken op stilstaan en parkeren liggen de boetebedragen vast. Voor de lichte overtredingen van categorie 1 bedraagt de boete 58 euro en voor de zwaardere van categorie 2 116 euro.

 

Hoe verloopt de GAS-procedure?

 • Overtredingen op stilstaan en parkeren worden enkel door de politie vastgesteld.
 • Bij opstarting van de GAS-procedure wordt de overtreder schriftelijk op de hoogte gebracht van de inbreuk die hij pleegde, van het bedrag van de boete en van de wijze waarop hij zich kan verdedigen of een andere bestuurder kan doorgeven. Als bijlage bij deze brief zit echter ook al een uitnodiging om binnen de 30 dagen de boete te betalen.
 • Enkel als er verweer wordt ingediend neemt de sanctionerend ambtenaar, na het verstrijken van de verweertermijn van 30 dagen, een beslissing over de administratieve geldboete en wordt de overtreder opnieuw schriftelijk ingelicht, al dan niet vergezeld van een herinnering tot betaling van de boete.
 • Binnen de 30 dagen na ontvangst van de beslissing kan de overtreder in beroep gaan bij de politierechtbank.

Bij de procedure GAS 4 bestaat de mogelijkheid om als eigenaar/titularis van een voertuig de bestuurder van dit voertuig op het moment van de inbreuk door te geven. In dat geval start de procedure opnieuw tegen deze ‘eigenlijke’ bestuurder.

 

 

DIV GAS

Contact

Markt 8, Lokeren
gas@lokeren.be
09 235 31 15

Locaties


Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00–12:00

Dinsdag:

8:00
21:00
09:00–12:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00–12:00
13:30–17:00

Donderdag:

8:00
21:00
09:00–12:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00–12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten