GAS 5

Sinds 1 mei 2023 is er een bijzonder politiereglement in voege waardoor ook kleine snelheidsovertredingen worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete. Door de invoering van dit reglement is de stad ook in staat om de overlast en onveiligheid door te snel rijden aan te pakken.

 

Welke snelheidsovertredingen vallen hieronder?

 1. De toegelaten maximumsnelheid wordt met niet meer dan 20 kilometer per uur (na correctie met de technische tolerantiemarge) overschreden. Overtredingen van meer dan 20 kilometer per uur te snel blijven zoals nu strafrechtelijk vervolgd worden.
 2. De snelheidsovertreding wordt begaan op een plaats waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 kilometer per uur;
 3. De overtreding wordt vastgesteld door automatisch werkende toestellen, die volledig gefinancierd worden door de lokale overheid;
 4. De snelheidsovertreding wordt begaan door een meerderjarige natuurlijke persoon of door een rechtspersoon;
 5. Er wordt niet gelijktijdig een andere overtreding vastgesteld.

 

De gemeentelijke administratieve geldboete (GAS-boete)

De bedragen van de administratieve geldboetes werden bepaald door de Vlaamse Regering en de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.

 • Bebouwde kom - zone 30 - schoolomgeving

  Snelheid Boetebedrag
  10 km/u te snel 53 euro
  11-20 km/u te snel 53 euro + 11 euro/bijkomende km te snel
 • Andere wegen

  Snelheid Boetebedrag
  10 km/u te snel 53 euro
  11-20 km/u te snel 53 euro + 6 euro/bijkomende km te snel

 

Hoe verloopt de GAS-procedure?

 • De snelheidsovertreding wordt vastgesteld door een flitscamera waarvan door de politie een proces-verbaal wordt opgemaakt.
 • Bij opstaring van de GAS-procedure wordt de overtreder schriftelijk op de hoogte gebracht van de inbreuk die hij pleegde, het bedrag van de boete en van de wijze waarop hij zich kan verdedigen of een andere bestuurder doorgeven. Deze brief bevat ook al een uitnodiging om binnen de 30 dagen de boete te betalen.
 • Enkel als er verweer wordt ingediend neemt de sanctionerend ambtenaar, na het verstrijken van de verweertermijn van 30 dagen, een beslissing over de administratieve geldboete en wordt de overtreder opnieuw schriftelijk ingelicht, al dan niet vergezeld van een herinnering tot betaling van de boete.
 • Binnen de 30 dagen na ontvangst van de beslissing kan de overtreder in beroep gaan bij de politierechtbank.

 

Formulier verweer

De bestuurder van het voertuig op het moment van de overtreding, die niet akkoord gaat met de administratieve geldboete, kan zijn verweer indienen via dit formulier*, dat binnen de 30 dagen nadat hij kennis kreeg van de overtreding en de boete moet worden ingevuld en verzonden.

 

Formulier andere bestuurder

Bij de procedure GAS 5 is de eigenaar/titularis van een voertuig, die niet zelf met het voertuig reed op het moment van de inbreuk, verplicht om de ‘eigenlijke’ bestuurder door te geven. In dat geval start de procedure opnieuw tegen deze bestuurder. De eigenaar/titularis kan hiervoor gebruik maken van dit formulier*, dat binnen de 15 dagen nadat hij kennis kreeg van de overtreding en de boete moet worden ingevuld en verzonden.

 

*De gegevens die je invult, worden enkel in kader van de afhandeling van de GAS-boete verwerkt. Lees hier meer info over onze privacypolicy.

DIV GAS

Contact

Markt 8, Lokeren
gas@lokeren.be
09 235 31 15

Locaties


Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00–12:00

Dinsdag:

8:00
21:00
09:00–12:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00–12:00
13:30–17:00

Donderdag:

8:00
21:00
09:00–12:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00–12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten