Begraafplaatsen - onderhoud

Informatie

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van een graf of urne?

Stad Lokeren is verantwoordelijk voor zijn begraafplaatsen en voorziet in het onderhoud van de paden, lanen en wegels. Het onderhoud van graven en urnen zelf en de ruimte errond, zijn de verantwoordelijkheid van de nabestaanden.

Grafzorg is belangrijk en kan gevolgen hebben voor de concessie. Het gebeurt namelijk vaak dat graven slecht worden onderhouden. Overwoekering door onkruid, beplanting, instorting, vervallen en bouwvallige staat ... Wanneer verwaarlozing wordt vastgesteld, kan stad Lokeren een bevel tot opknappen geven. Dit wordt vastgelegd in een akte van de burgemeester. Deze bekendmaking wordt gedurende een jaar aangeplakt bij de ingang van de begraafplaats en bij het graf zelf.

Indien er binnen deze periode geen gevolg wordt gegeven aan dit bevel, kan de grafconcessie worden beëindigd en zal het graf worden verwijderd.


Een gedenkplaats personaliseren, waar moet je rekening mee houden?

Een gedenkplaats personaliseren kan troost brengen bij het overlijden van een dierbare. Toch zijn er enkele regels waarmee je rekening moet houden. De beperkingen zijn afhankelijk van het soort graf.

Graf
Opschriften en foto’s dienen op de zerk zelf geplaatst worden. Qua beplanting kan je bij een graf met grafsteen gebruik maken van de ingewerkte bloembakken. Vazen, bloempotten ... mogen op het voetstuk worden gezet. Wanneer deze verwelkt zijn of niet meer in goede staat verkeren, moet je ze verwijderen. Bij een graf met graftuin mag je beplanting voorzien in de losse bodem van het graf. Planten mogen niet hoger komen dan 40 cm en mogen niet voorbij het graf overhellen. Verhardende materialen zoals keien en grind voor of tussen graven zijn ook niet toegestaan en worden op kosten van de nabestaanden verwijderd.

Urneveld
Op de grafsteen mogen opschriften en liggende foto’s aangebracht worden alsook sierstukken, mits alle opschriften en foto’s zichtbaar blijven. Je mag gebruik maken van de ruimte vóór de urnesteen om een sierstuk te plaatsen, maar niet buiten de afmetingen van het graf (50 x 50 cm). Een bloempot of bloembak mag niet hoger zijn dan 15 cm (hoogte incl. beplanting beperkt tot 40 cm).

Columbarium
Bij een columbarium mag je op de afsluitplaat een foto voorzien. Ook kan er een siervaasje worden bevestigd. Sierstukken bij het columbarium plaatsen is niet toegelaten. Wel mag je bij een bijzetting bloemen leggen bij het columbarium op de door de grafmaker aangeduide plaats. Zodra deze verwelkt zijn, zal het personeel van de dienst begraafplaatsen ze wegnemen.

Strooiweide
Net zoals bij het columbarium kunnen bij een asverstrooiing verse bloemen(kransen) neergelegd worden. Deze worden verwijderd zodra verwelkt. Sierstukken zijn niet toegestaan op de strooiweide en worden aldus weggehaald.


Een grafteken onderhouden? Enkele tips:

Het is belangrijk om een grafteken goed en regelmatig schoon te maken in vorstvrije periodes. U hoeft niet te poetsen tot het grafteken en als nieuw uitziet, want zo kan de patina op brons aangetast worden.

  • Gebruik een borstel die niet te hard is, zuiver water en een milde zeep of babyshampoo.
  • Zéker geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen, want die vormen een risico voor het graf.
  • Eenvoudig schoonmaken en chemisch vuil verwijderen, zoals uitwerpselen van dieren, kan al wonderen doen.

Meer info kan je ook terugvinden in de infofiche van Monumentenwacht (zie bijlage).

Wat is een grafconcessie?

Een grafconcessie is een vergunning die je kan aanvragen bij de stad tegen betaling, voor een rustplaats gedurende een bepaalde periode. Hier ben je verplicht om binnen een jaar na aankoop van de concessie een gedenksteen te voorzien. Vóór 2013 werden concessies verleend voor 30 of 50 jaar. Vanaf 2013 gelden nieuwe concessies voor een periode van 25 jaar. Een verlenging bij naderende vervaldag kan voor een periode van 15 jaar.

Wanneer de concessie voorbij is, wordt dit net zoals bij verwaarlozing bekend gemaakt via een aanplakking bij de ingang van de begraafplaats en bij het graf zelf. Als er geen verlenging wordt gemeld, wordt het graf verwijderd. Wens je géén concessie aan te kopen dan spreken we van een niet-geconcedeerd graf. Dergelijk graf blijft 10 jaar bewaard.

Naamplaatjes strooiweide – einde periode

Op elke begraafplaats is er aan de strooiweide een gedenkteken aanwezig. Hierop kan de naam van een overledene die daar is uitgestrooid worden aangebracht.

Dergelijk naamplaatje blijft 10 jaar hangen. Vóór het einde van deze termijn, uiterlijk 31 december, kan je op schriftelijk verzoek en mits betaling van de retributie, een verlenging aanvragen voor een nieuwe periode van 10 jaar. Vraag je geen verlenging aan, dan wordt het plaatje 10 jaar na de overlijdensdatum verwijderd bij het begin van het nieuwe kalenderjaar.   

Wens je graag een verlenging, dan dien je de aanvraag vóór 31 december te doen.
Meer info: Dienst Burgerlijke Stand – 09 235 31 00 – burgerzaken@lokeren.be

 

Je as begraven in de natuur: Urnenbos op de begraafplaats in aanleg

Heden zijn we vanuit de stad volop bezig met de aanleg van urnenbossen, zodat we in 2023 kunnen van start gaan met deze nieuwe manier van begraven.

Een urnenbos is  een ecologische gedenkvorm op de begraafplaats waarbij rondom specifiek geselecteerde bomen biologisch afbreekbare asurnen in volle grond begraven worden. Mensen denken bewuster na over het milieu en hebben meer aandacht voor de kringloopgedachte, ook bij hun uitvaart. Een begraving in het urnenbos is als terugkeren naar de natuur.

In het bos zelf zijn er geen monumenten of zerken. Nabestaanden kunnen wel de naam van de persoon die er wordt begraven laten aanbrengen op een herdenkingszuil bij het urnenbos.

 

Wist je dat ...

... er een fietsverbod geldt op de begraafplaatsen en je hiervoor beboet kan worden?
... de begraafplaats geopend is voor publiek van zonsopgang tot zonsondergang?
... je vandalisme aan een gedenkplaats kan laten vaststellen door de politie?

 

Wens je meer informatie of heb je een vraag?

Meer info kan je terugvinden op Begraafplaatsen - Stad Lokeren.
Het volledige reglement kan je onderaan terugvinden.

Heb je een vraag, contacteer gerust onze dienst Burgerlijke Stand, 09 235 31 00 of burgerzaken@lokeren.be.

Hinder