Molensite Heirbrug

Molensite Heirbrug

In het voorjaar van 2022 zijn we gestart met de werken op de Molensite Heirbrug.

Het betreft de aanleg van een publiek toegankelijk park van meer dan 10.000m² dat gelegen is binnen het stadscentrum. In deze stedelijke omgeving biedt zo een buurtpark een grote meerwaarde. De doelstelling van het ontwerp is een familievriendelijk park te creëren rondom de Heirbrugmolen. Deze molen is een beschermd monument en de site errond is aangeduid als beschermd stadsgezicht.

Klik hier voor een sneakpeak van de Molensite

render Molensite

De werken omvatten beplantingswerken, nivelleringswerken en het aanleggen van paden.

Er komt een amfitheater waar bv. kleine evenementen kunnen plaatsvinden.
Naast het amfitheater zijn er nog heel wat andere zitmogelijkheden waar u in alle rust kan vertoeven.
Voor de kleinsten onder ons wordt er een natuurlijke speelparcours aangelegd.
De groene vingers onder ons kunnen zich dan weer naar hartelust uitleven in de samen- en ecotuin.

De ontsluiting van het park zal gebeuren via de Heirbrugstraat (huidige toegang) en via de Verbindingsstraat. Het pad dat de verbinding maakt tussen de Heirbrugstraat en de Verbindingsstraat is bestemd voor voetgangers en fietsers en sluit aan op het bestaande fietsnetwerk.

Het uitvoeringsplan kan u hier terugvinden.

Ontwerp: Landschapsarchitect Davy Van Laere
Aannemer: Stoop Projects


Infiltratiezones

Er komt een infiltratievoorziening in de vorm van wadi’s. Wadde, een wadi? Een wadi is een groene greppel in een stedelijk gebied. Het woord is de afkorting van Water Afvoer Drainage en Infiltratie. Het bergt regenwater en zuivert dit. Het regenwater afkomstig van de verhardingen kan zo op natuurlijke wijze infiltreren in de naastliggende bodem. Dit is goed bij wateroverlast én bij uitzonderlijke droogte.


Uitvoeringstermijn

De werken zijn iets later gestart dan voorzien. Tijdens het archeologisch grondonderzoek werd de bodem geroerd. De natte winterperiode heeft er bijkomend voor gezorgd dat de bodem veranderd is in natte modder die niet bewerkbaar is.  Er zal dus gewacht worden met de start van de werken tot het droger wordt. 

De infrastructuurwerken zullen in de loop van september afgerond zijn. Vervolgens zal het gras worden aangelegd. Tot slot zullen in november de planten en bomen worden aangeplant.