Heirbrugmolenpark

Heirbrugmolenpark

Het Heirbrugmolenpark, een mooie site waar veel meer kon uitgehaald worden. Zo kwamen er plannen om een publiek toegankelijk park van meer dan 10.000 m² aan te leggen. Gezien het park gelegen is binnen het stadscentrum biedt dit een grote meerwaarde. 

De doelstelling van het ontwerp was om een familievriendelijk park te creëren rondom de Heirbrugmolen. Deze molen is een beschermd monument en de site errond is aangeduid als beschermd stadsgezicht.

In het voorjaar van 2022 startten de werken op. 

 

Render Heirbrugmolenpark

render Molensite


De werken bestonden uit beplantingswerken, nivelleringswerken en het aanleggen van paden.

Binnen de site werd een amfitheater voorzien waar bv. kleine evenementen kunnen plaatsvinden. Naast het amfitheater zijn er nog heel wat andere zitmogelijkheden waar u in alle rust kan vertoeven. Voor de kleinsten onder ons werd een natuurlijke speelparcours aangelegd. 

De ontsluiting van het park gebeurt via de Heirbrugstraat (de oude toegang) en via de Verbindingsstraat. Het pad dat de verbinding maakt tussen de Heirbrugstraat en de Verbindingsstraat is bestemd voor voetgangers en fietsers en sluit aan op het bestaande fietsnetwerk.

Het ontwerp werd uitgetekend door Landschapsarchitect Davy Van Laere. De aannemer van het project was Stoop Projects.

    

Ecologisch

Het park werd zo aangelegd dat extensief maaibeheer mogelijk is: onderhoudsvriendelijk én goed voor de biodiversiteit. Een stukje van het park biedt ruimte voor Samentuin ‘t Bonenveld, waar buurt- en stadsbewoners met groene vingers op een eigen of gedeeld perceel samen groenten en fruit kweken en met veel goesting samen tuinieren. Bezoekers zijn heel welkom als de tuiniers aanwezig zijn. Meer weten of mee tuinieren? Contacteer dan samentuinlokeren@gmail.com. Ook is er een pluktuin voorzien waar je als passant op termijn vruchten en fruit kan plukken.

Daarnaast zijn er in de site er heel wat infiltratievoorzieningen in de vorm van wadi’s aangelegd. 

Wadde, een wadi? Een wadi is een groene greppel in een stedelijk gebied. Het woord is de afkorting van Water Afvoer Drainage en Infiltratie. Het bergt regenwater en zuivert dit. Het regenwater afkomstig van de verhardingen kan zo op natuurlijke wijze infiltreren in de naastliggende bodem. Dit is goed bij wateroverlast én bij uitzonderlijke droogte.

Deze wadi's zijn niet alleen gunstig voor natuurlijke watervoorziening, ze zien er mooi uit en zijn een extra leuk element in de natuurlijke speelzone.

    


Afvalbeleid

We houden allemaal van een proper park. Gooi daarom je afval in de daarvoor bestemde vuilnisbakken. Er werd bewust gekozen voor een beperkt aantal vuilnisbakken, steeds afgebakend met een natuurlijk wilgenscherm. Uitgebreide picknick? Neem je afval dan terug mee naar huis of kies voor herbruikbare verpakkingsmaterialen. Zo houden we het park netjes voor iedereen én zetten we ons meest ecologische beentje voor.

 

Uitvoeringstermijn

De werken zijn iets later gestart dan voorzien. Tijdens het archeologisch grondonderzoek werd de bodem geroerd. De natte winterperiode heeft er bijkomend voor gezorgd dat de bodem veranderde in natte modder en werd er dus gewacht met de start van de werken tot het droger was. 

 
Café De Molen

Ondertussen werden er nieuwe uitbaters aangesteld voor de horecazaak op de site. Café De Molen opende zijn deuren met een vernieuwde zaak. Je kan er genieten van een drankje of heerlijke snacks.


Opening

Het Heirbrugmolenpark zelf opent feestelijk op erfgoeddag 2023. Dit valt op zondag 23 april. Na het officiële persmoment zijn er heel wat activiteiten voorzien voor jong en oud.