Postgebouw

Informatie

Begin 2019 kocht de stad het voormalige postgebouw op de hoek van de Durmelaan en de Markt.  De uitstraling van dit gebouw is erg groot: het is immers één van de vier bakens (landmarks) die op elke hoek van de Markt aanwezig zijn, nl. het stadhuis, de Sint-Laurentiuskerk, het stadsmuseum én dus het postgebouw.  Het gebouw is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed (14-09-2009), als beschermd monument (03-03-1998) en maakt bovendien deel uit van het beschermd stadsgezicht (03-03-1998).  Om die reden is het voor een private ontwikkelaar geen evidentie om een geschikte bestemming te vinden, maar voor het stadsbestuur betekent de aankoop absoluut een opportuniteit. 

De dienst Toerisme, momenteel veel te klein gehuisvest naast het stadhuis, krijgt alvast een vaste en veel ruimtere stek op de benedenverdieping.  Ook de werking van deze dienst zal worden uitgebreid zodat toeristen hier terecht kunnen voor alle info en eventueel tickets van wat er in Lokeren te beleven valt.  Ook het idee om alvast virtueel enkele leuke plekjes in of weetjes over onze stad te ontdekken, de ruimte om in groep met een stadsgids af te speken, een duidelijk onthaal voor het watertoerisme of zelfs de mogelijkheid om streekeigen producten aan te kopen, staan op het verlanglijstje.

Ook het archief (onze dienst Informatiebeheer) zal naar dit prachtige gebouw verhuizen.  Hun huidige locatie, in het gebouw in de Torenstraat, is momenteel te klein en te vochtig om waardevolle stukken te blijven bewaren. 

Naast deze beide diensten zal in het voormalige postgebouw ook ruimte voorzien worden voor de gemeenteraad (in functie van de herinrichting van het administratieve centrum), ceremoniële gelegenheden (bv. huwelijken, indien gewenst met meer gasten dan de huidige trouwzaal aan kan, grote onthaalmomenten of recepties) en zal de mogelijkheid geboden worden om de voorziene vergaderzalen ook extern (bv. verenigingen) te gebruiken.  Alle ruimtes zullen polyvalent worden ingericht zodat ze optimaal kunnen worden ingezet.

 

Architect aangesteld 

Recent is een architect aangesteld voor de renovatie zelf, dit bureau gaat met al onze wensen en noden aan de slag.  Gezien de waarde van het gebouw zal bij de renovatie van dit gebouw nauw samengewerkt en frequent moeten worden teruggekoppeld naar Agentschap Onroerend Erfgoed.

Het gebouw staat ondertussen 5 jaar leeg, door de stad zijn in 2020 reeds beperkte werken uitgevoerd aan het dak en de dakgoten, om de bestaande waterinsijpeling weg te werken.  Het waren dringende en noodzakelijke werken om er voor te zorgen dat het gebouw niet in vervalling geraakt.

 

Het gebouw krijgt bovendien ook een prominente rol in het nieuwe lichtplan voor het stadscentrum.  Hoewel het, zuiver op basis van de hoeveelheid lux, niet nodig is om extra te verlichten, ervaart de Lokeraar de Markt als "te donker".  Reden is dat we het 'einde' van de ruimte waarin we ons bevinden, niet kunnen zien (stel je het verschil maar voor tussen een bos waar je in de verte niks ziet en dus helemaal donker aanvoelt of een bos waar je door de bomen een verlicht plein ziet en daardoor ook alles ziet wat er tussenin staat).  Door de gebouwen rondom het plein, in hun totaliteit, aan te stralen, willen we dat veiligheidsgevoel vergroten. En uiteraard is het ook gewoon mooi: kijk maar naar het beeld dat jullie hieronder vinden!

Hinder

Geen inhoud

Documenten