Kinderen uit de jeugdhulp

Het project ‘Maak (samen) tijd vrij’ maakte een filmpje over hoe we jongeren uit de jeugdhulp meer kunnen betrekken bij het jeugdwerk. 

Er werden ook een aantal tips opgesteld om de brug tussen jeugdhulp en je vereniging te versterken. Deze kan je hieronder lezen:

 • Jongeren die in jeugdhulpvoorzieningen verblijven zijn gewone jongeren in een ongewone situatie. Lees hoe je om kunt gaan met informatie over de jongeren. Vermijd vooroordelen en begeleid op een gepaste manier.

 • Rekrutering: Jeugdhulpvoorzieningen zijn niet gesloten. Je kan er gewoon langsgaan en aanbellen. Iedereen mag op bezoek komen, je bent er welkom. Motiveer jongeren om naar jullie activiteiten te komen en blijf ze motiveren. Vergeet hen ook niet wanneer je rekruteert voor leden of voor animatoren.

 • Blijf kansen geven aan jongeren. Ook wanneer er dingen niet zo lopen als je wil. Jeugdwerk en vrije tijd zijn de plek waar jongeren zichzelf kunnen ontwikkelen met vallen en opstaan.

 • Het is een taak van het jeugdwerk om er te zijn voor alle jongeren in onze samenleving. Dat maakt niet alleen die jongeren, maar ook het jeugdwerk sterker.

 • Zet jongeren centraal. Leer hen en hun levensverhaal kennen, onderzoek met hen hun noden en verwachtingen. Dat is de essentie van een begeleidershouding die werkt. Biedt hen een veilige en vertrouwde omgeving. Ga samen op pad.

 • Stel je eigen rol in vraag. Hoe kun je ervoor zorgen dat jongeren sterker staan in allerlei levensdomeinen (aansluiting bij familie, school, werk, etc.)? Hoe kun je hen ondersteunen? Via het jeugdwerk kan je gelijkwaardige kansen en meer sociale integratie creëren. We hoeven niet bang te zijn van hybride vormen van vrijetijdsbesteding die een mix maken van jeugdwerk, sport, media en jongerencultuur. Jeugdwerk op kruispunten werkt.

 • Werk samen, elk vanuit de eigen expertise. Zet in op samenwerkingen met (jeugd)welzijnsorganisaties en jeugdhulporganisaties.

 • Experimenteer: (Blijf) inspanning doen om meer diverse kinderen bij jouw aanbod te betrekken. Probeer altijd weer opnieuw, ook als het niet van een leien dakje gaat.

 • Spreek lokale groepen aan om ook te rekruteren bij voorzieningen (niet enkel via ouders, scholen).

 • Hoe leren jongeren uit voorzieningen jullie kennen? Meestal gebeurt dit via hun begeleiders. Dit kan op veel verschillende manieren. Van mailings, over uitnodigingen voor infomomenten tot vaste contactmomenten in de voorziening zelf.

 • Belangrijk is dat jongeren een gezicht kennen. Ga langs, doe een hapje of een drankje mee, vertel iets over jezelf en wat je doet. Als je open bent naar hen, zullen zij ook open naar jou zijn. Breek uit je professionele rol.

 • Contact onderhouden met de voorzieningen. Zorg voor een duidelijk systeem rond inschrijvingen, praktische informatie en medische fiches. Daarnaast is effectief fysiek en mondeling contact ook een must.

 • Match de interesses van kinderen en jongeren met jullie aanbod. Jij kan ervoor zorgen dat kinderen en jongeren een vrijetijdsaanbod op maat krijgen. Bijvoorbeeld in de vakantieperiodes.

Wil je graag in contact komen met de jeugdhulpvoorzieningen in Lokeren? Neem dan even contact met jeugddienst@lokeren.be. Zij regelen met plezier een eerste ontmoeting!