Begrijpbaarheid

Jeugdwerkdeelname is vaak ‘erfelijk’. Veel kinderen en jongeren in het jeugdwerk hebben ouders die zelf deelnemer en/of begeleider waren. Voor de meeste mensen is een extra woordje uitleg dus niet echt nodig. Wanneer we echt willen inzetten op toegankelijkheid en een meer divers doelpubliek willen bereiken, is het dus belangrijk om deze vanzelfsprekendheden in vraag te gaan stellen.

Waarom moeilijk als het ook makkelijk kan? Simpele, klare taal is de beste manier om spelregels uit de doeken te doen of even een ‘dienstmededeling’ over te brengen. Zo is elk kind altijd helemaal mee. Maak het kinderen makkelijker door spelletjes op een duidelijke manier uit te leggen en je verhaal visueel te maken. Druk je uit in korte, eenvoudige zinnen en maak gebruik van kleuren, pictogrammen, foto’s of imitaties.

Indien mogelijk investeer je best in veel verschillende informatiedragers (folders, affiches, website, Facebookpagina …). Waak erover dat de informatie in eenvoudige taal is geschreven en geen voorkennis vereist. Sommige verenigingen vertalen hun informatiefolder ook naar een taal die in hun omgeving vaak wordt gebruikt of ze werken met duidelijke beelden en pictogrammen om hun informatie te ondersteunen.

Stop de informatie over je toegankelijkheid niet weg achter allerlei clicks op je website, maar geef ze een prominente plek.