Beschikbaarheid

Inschrijven

Een eerste element van beschikbaarheid is het inschrijvingsbeleid. In sommige vormen van jeugdwerk is deelnemen erg makkelijk. Je hoeft je niet (lang) op voorhand in te schrijven en/of veel administratieve of andere verplichtingen na te komen. Je komt gewoon langs. Andere vormen van jeugdwerk zijn op dit vlak hoogdrempeliger.

Om deze drempels weg te werken kunnen organisaties plaatsen voorbehouden of een deel van het aanbod voorzien voor late beslissers. Je kan de inschrijvingsmodaliteiten zo eenvoudig mogelijk maken en kritisch nadenken over de vereisten en voorwaarden die je stelt aan deelname.

Heel wat jeugdbewegingen werken met een online inschrijfsysteem. Hou er rekening mee dat mogelijks niet iedereen over de kennis (digitale geletterdheid) of middelen (computer, internet,…) beschikt om online in te schrijven. Bied hier dan ook de nodige ondersteuning bij aan en help ouders om de documenten in te vullen. Denk eventueel ook creatief na over mogelijke alternatieven voor online inschrijven.

Beschikbaarheid begeleiding

Een tweede element gaat over de beschikbaarheid van de begeleiding. Zo is het een goed idee om een duidelijke aanspreekfiguur te voorzien voor ouders of voor externe organisaties en dit zo goed mogelijk te communiceren. Een aanspreekfiguur is het vertrouwde gezicht van de werking naar de buitenwereld. De drempel om deze begeleid(st)er aan te spreken is dan ook kleiner. De ouders weten dat ze bij hem/haar terecht kunnen met vragen, bedenkingen of zelfs klachten. Als die communicatie er niet is, dan verwordt een bedenking snel tot een frustratie en een reden om niet meer voor het aanbod te kiezen. Het spreekt voor zichzelf dat de keuze van de aanspreekfiguur belangrijk is. Een goede aanspreekfiguur heeft de volgende talenten:

  • Enige maturiteit uitstralen, want niet iedereen komt even sterk over bij ouders. Idealiter heeft een aanspreekfiguur wat ervaring
  • Sociaal zijn en dus over de durf beschikken om zelf naar nieuwe ouders toe te stappen
  • Over voldoende empathie beschikken om ongemak of onzekerheid aan te voelen, ook al wordt die nog niet uitgesproken.

Maar ook voor de kinderen en jongeren is het belangrijk dat de begeleiding voldoende beschikbaar is. Vooral voor, na en tussen de activiteiten is de begeleiding best voldoende toegankelijk is om een band op te bouwen.

Kinderen en jongeren in een kwetsbare positie willen graag eerst een goede band opbouwen met een begeleider. De activiteiten zijn ook belangrijk, maar het persoonlijk contact speelt een grote rol om zich veilig te voelen en begrepen te weten.