Betaalbaarheid

Centen zouden geen excuus mogen zijn om niet te kunnen deelnemen aan het vrijetijdsaanbod. Hieronder vinden jullie enkele tips om jullie werking zo betaalbaar mogelijk te houden. 

Mutualiteiten 

Elke mutualiteit voorziet een tegemoetkoming aan ouders voor het inschrijvingsgeld voor kampen en weekend. Ouders downloaden daarvoor op de website van hun mutualiteit een document en laten dit invullen door jullie als bewijs van deelname. Bezorg deze info ook aan ouders! 

Fiscaal attesten 

Ouders kunnen een fiscaal attest indienen bij hun belastingaangifte. Het bedrag van die attesten ‘trekken zij af van de belastingen’. Het gaat daarbij NIET om inschrijvingsgeld, maar wel om geld dat zij betalen voor extra activiteiten zoals het jaarlijkse kamp. Jullie krijgen die fiscale attesten via de jeugddienst en moeten ze zelf ingevuld aan de ouders bezorgen. 

Vrijetijdspas 

Om het vrijetijdsaanbod betaalbaar te houden, werken we in Lokeren met het systeem van de vrijetijdspas. Op deze manier moet de gebruiker maar 20% van het inschrijvingsgeld betalen. 40% van de kosten worden gedragen door de stad en 40% door de vereniging zelf. 

Willen jullie zelf lid worden van dit netwerk? Vul dan dit document in en bezorg dit terug naar jeugddienst@lokeren.be 

OPGELET: vergeet niet dat jullie 40% van het inschrijvingsgeld zelf moeten betalen! 

Kortingen voor extra gezinsleden/solidariteitstarief 

Om jullie werking betaalbaar te houden kunnen jullie werken met een solidariteitstarief voor gezinnen met een lager inkomen. Dit kan op verschillende manieren: 

  • Via de vrijetijdspas 
  • Door zelf een steunfonds aan te leggen, bijvoorbeeld door ouders de keuze te geven tussen 3 prijzen: een verhoogde prijs, een standaardprijs en een verlaagde prijs. 
  • Door ouders de kans te geven om in schijven te betalen. Eventueel kunnen ze zelfs van bij het begin van het werkjaar beginnen ‘sparen’ voor de prijs van het zomerkamp. 
  • Verschillende koepelverenigingen hebben zelf ook een steunfonds. 
  • Voorbeeld KSA 
  • Voorbeeld Chiro 

Wie heeft er recht op korting? 

Om na te gaan wie er al dan niet recht heeft op deze kortingen geldt een belangrijk principe: basisvertrouwen!  

Wanneer dit om bepaalde redenen niet mogelijk is, biedt een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds ook al een mooie indicatie. Personen met een laag inkomen hebben recht op zo’n verhoogde tegemoetkoming. Zij betalen minder voor gezondheidszorg en hebben nog andere financiële voordelen. Je kan dit ook gemakkelijk nagaan op de klevertjes van het ziekenfonds. De code op die klever eindigt op 1 in het geval van verhoogde tegemoetkoming. 

Toch zijn er nog mensen die op die manier uit de boot vallen. Die net niet arm genoeg zijn, maar wel steun en hulp kunnen gebruiken. Vermeld daarom ook een tekstje in je folder en een bijbehorend contactpersoon. Bijvoorbeeld: “We willen er echt zijn voor iedereen. Een beperkt budget mag geen reden zijn om niet deel te nemen. We kunnen in alle discretie een regeling uitwerken op maat. Je kan ons rechtstreeks aanspreken. Neem dan contact op met ... Spreek gerust ook iemand die je al kent en vertrouwt. 

Tweedehandssysteem 

Naast het inschrijvingsgeld komen er vaak ook nog andere kosten kijken bij het lidmaatschap bij een jeugdvereniging, bijvoorbeeld de kostprijs van het uniform. Een mogelijkheid om hieraan tegemoet te komen is het uitrollen van een tweedehandssysteem waarbij leden gratis of aan verminderde prijs toch een uniform kunnen verkrijgen.  

Vraag maar eens aan je leden wie er nog uniformstukken heeft waar hij/zij is uitgegroeid. Zo kom je al snel aan een kleerkast vol tweedehandsstukken! 

Communicatie! 

Een basisregel bij al deze tegemoetkomingen is communicatie! Het is belangrijk dat ouders deze informatie gemakkelijk kunnen terugvinden, zodat de drempel om hier zelf naar te vragen weggenomen wordt. Herhaal dit dus regelmatig: op de website, op de flyer, tijdens gesprekken, infomomenten,… Zorg ervoor dat dit zo vanzelfsprekend mogelijk lijkt! 

Ouders kunnen zich ervoor schamen als ze de hobby van hun kinderen niet kunnen betalen, maar ook voor kinderen is het geen pretje als ze geen geld hebben voor een pak friet als afsluiter van een stadsspel. Zorg dan ook dat alle kosten duidelijk zijn, door in het begin van het jaar een kostenoverzicht mee te geven. Ga discreet om met kortingstarieven en beperk extra uitgaven tot een minimum.