Betrouwbaarheid

Uiteraard is de vertrouwensband met je leden en hun ouders altijd belangrijk, maar bij gezinnen waarbij het vertrouwen in maatschappelijke instituten al laag is, is deze band extra belangrijk. Je zet hier op verschillende manieren op in:

Huisbezoeken

Een eerste manier om vertrouwen met ouders en kinderen op te bouwen, is via huisbezoeken. Hieronder enkele tips van De Ambrassade:

  1. Hou er rekening mee dat een huisbezoek niet voor alle ouders evident is. Vraag beleefd of je mag langskomen en verwittig ouders vooraf wanneer je komt. Leg ook uit wat het doel van die huisbezoekjes is, bijvoorbeeld om het contact levendig te houden.
  2. Neem je folder en wat foto’s mee. Dat maakt wat je doet concreter en meer tastbaar.
  3. Probeer met twee te gaan. Een hoofdanimator of verantwoordelijke en een begeleider die het kind wat intenser zal opvolgen. Zo hebben de ouders ook twee duidelijke contactpersonen. Val niet met teveel volk binnen, dat kan bedreigend overkomen.
  4. Ga eventueel samen met een brugfiguur.
  5. Probeer op een moment te gaan dat de kinderen thuis zijn. Probeer actief contact te zoeken met de kinderen en betrek hen waar mogelijk bij je vragen. Dat schept vertrouwen bij ouders. 
  6. Het spreekt voor zich dat je je voorzichtig en beleefd opstelt. De ouders zijn echt de ervaringsdeskundigen wat hun kind betreft.
  7. Bereid het gesprek voor. Probeer je even in de plaats te stellen van de ouders. Wat vinden zij belangrijk? Spreek af wie het woord zal voeren en wat je zeker moet zeggen en moet vragen. Geef uitleg over wat je allemaal doet, ...
  8. Vraag de ouders expliciet naar hun verwachtingen ten opzichte van de begeleiding, van de leefregels, specifieke aandachtspunten bij de situatie van hun kind, enzovoort. Geef uitleg bij regels die niet helemaal overeenkomen met die verwachtingen.
  9. Geef ouders voldoende tijd en ruimte om hun bezorgdheden aan te brengen.
  10. Probeer er een echt gesprek van te maken. Vergeet vooral niet om ook eens af te wijken van het onderwerp! Neem echt je tijd voor het huisbezoek. 

Ouderavonden/infomomenten

Een tweede manier om hierop in te zetten is door af en toe eens een ouderavond of infomoment te organiseren. Op deze manier breiden zij ook hun sociaal netwerk uit en leren jullie hen beter kennen. Win-win!

Zorgvuldige communicatie

Sommige jeugdwerkingen zijn wat slordig in hun communicatie. Wijzigingen worden pas op het laatste nippertje aangekondigd, het beheer van adressen en contacten laat wel eens te wensen over, soms is het ene gezin wel op de hoogte en het andere niet … Een misverstand is gauw gebeurd. Ouders die vertrouwd zijn met de werking en/of stevig in hun schoenen staan, maken hier zelden een punt van. Maar ouders in een kwetsbare positie zien hierin soms een bevestiging van eerdere negatieve ervaringen met de samenleving. Ze denken dat ze niet op de hoogte zijn omdat ze niet belangrijk genoeg zijn om geïnformeerd te worden. Of ze denken dat de vereniging bewust dingen voor hen verzwijgt, omdat hun aanwezigheid eigenlijk niet echt gewenst is. Dat is natuurlijk niet zo, maar toch kunnen mensen dit zo aanvoelen. Reken er niet op dat je dit altijd spontaan te weten komt. Het vergt een stevige vertrouwensband en soms flink wat aandringen voor mensen je vertellen wat er op hun lever ligt.

De communicatie naar en met mensen in een kwetsbare positie vergt dus soms meer zorg en omkadering dan verenigingen gewoon zijn, maar ook dan ze willen of kunnen bieden.