Zorgzame buurten

Van 1 maart 2022 tot 29 februari 2024 gaan 133 projecten in Vlaanderen en Brussel aan de slag om van hun buurt een Zorgzame Buurt te maken.


In centrum Lokeren woont er een zeer diverse bevolkingsgroep. Dit gaat van een grote groep ouderen, tot veel sociale woningen met kansarme bewoners, personen met een beperking, en een grote groep inwoners met niet-Belgische herkomst.

De doelstelling van het project in Lokeren is tweeërlei:

  • enerzijds de kennismaking en cohesie binnen en tussen de bevolkingsgroepen versterken en hierdoor de zorg voor elkaar stimuleren: ‘buurtvervlechting’;
  • anderzijds de drempels naar ambulante hulpverlening verlagen door de ‘zorggeletterdheid’ van de bevolking te vergroten. 

Deze doelstellingen willen we bereiken door de buurtontmoeting te ondersteunen en te verbreden en de aanwezigheid van welzijnsorganisaties te versterken of zichtbaarder te maken. Cultuur- en sportaanbod wordt gepromoot als middel om informele contacten te versterken. Dit alles met de uiteindelijke bedoeling de ‘zelfzorg’ van de buurt te stimuleren. 

Het project wordt gedragen door de deelnemende organisaties en medewerking van de stedelijke welzijnsraad en ouderenraad.

Het project richt zich op de centrumwijk in Lokeren. We bakenen een ‘driehoek’ af, begrensd door: Sportlaan / Martelarenlaan, Koning Boudewijnlaan, Koningin Fabiolalaan, Sterrestraat, Lindestraat, Vrijheidsplein,  Kapellestraat, Kleine Dam, Vlasdam, Oude Vismijn, Durmelaan, Markt, Sportlaan.