Ontspanning en sport

Wat kan je doen om te ontspannen? 

Vanaf 1 september gaat de volgende fase van het Zomerplan in

 

Sociale contacten: geen beperkingen meer voor samenkomsten in huis of in toeristische logies. Geen beperkingen meer op buffetten en dansen tijdens privéfeesten, met name tijdens bruiloften.

Winkelen: geen beperking meer op het aantal mensen met wie je kan winkelen. Mondmasker blijft verplicht.

Horeca:

 • Geen beperkingen meer op openings- en sluitingsuren (inclusief dienstverlening aan huis), aantal personen per tafel, afstand tussen tafelgezelschappen, terrassen, geluidsniveau en bediening aan de bar. Ook de verplichting om enkel zitplaatsen te voorzien vervalt.

 • Bij verplaatsingen binnen een horecazaak blijft de mondmaskerplicht gelden.

 • Discotheken en dancings zullen kunnen openen vanaf 1 oktober op basis van verscherpte protocollen inzake luchtkwaliteit, ventilatie en maximale capaciteit in functie van de oppervlakte. Vanaf 1 oktober is dansen in cafés opnieuw toegelaten. De deelstaten kunnen altijd beslissen om deze modaliteiten verstrengd toe te passen.

Erediensten: geen beperkingen meer op burgerlijke huwelijken, begrafenissen, de individuele en collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of niet-confessionele morele dienstverlening. De mondmaskerplicht blijft behouden. Bekijk hier de specifieke regels wat betreft de huwelijken op het stadhuis in Lokeren.

Sport: vanaf 1 september vervallen alle coronamaatregelen bij het sporten en bij de organisatie van sportactiviteiten volledig. Er blijven alleen nog enkele controlerende maatregelen voor publiek en voor beheerders van sportinfrastructuur over. 

Publiek

Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 200 personen en outdoor onder de 400 personen blijft (vanaf 1 oktober wordt dit indoor 500 en outdoor 750 personen). Bij meer publiek heb je als organisator twee opties:

 •  Je werkt zonder Covid Safe Ticket
  • Beperkende maatregelen zoals social distance, mondmasker en handhygiëne blijven behouden
  • Het mondmasker mag tijdelijk afgezet worden als je op een vaste plaats zit of om te eten of te drinken.
  • Je moet goedkeuring vragen aan je lokaal bestuur: je vult een CERM-scan in en indien indoor ook een CIRM-scan
  • Het maximum toegelaten publiek is beperkt tot 3.000 personen indoor (of 100% van CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 3.000) of 5.000 personen outdoor
  • Via een CIRM-scan kan je van deze maximum aantallen afwijken indien je je publiek in compartimenten tot max. 30% van de tribunecapaciteit kan laten plaatsnemen.
 • Je werkt met een Covid Safe Ticket (voor iedere bezoeker)
  • Voor deze ‘massa-evenementen’ heb je de toestemming van je lokale bestuur nodig
  • Je hoeft geen beperkende maatregelen op te leggen
  • Het publiek is beperkt tot maximum 75.000 personen

Kinderen tot 12 jaar moeten net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket niet getest worden.
Je bent als organisator NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.

Toegelaten capaciteit evenementen: 

 • Geen beperkingen meer voor evenementen binnen met minder dan 200 toeschouwers en minder dan 400 toeschouwers buiten, tenzij de bevoegde lokale overheid anders beslist.

 • Evenementen met meer dan 200 toeschouwers binnen of meer dan 400 toeschouwers buiten zullen vanaf 1 september gebruik kunnen maken van het Covid Safe Ticket. Enkel in dat geval vervallen de verplichtingen inzake mondmasker, sociale afstand en CIRM/CERM. 

 • Vanaf 1 oktober wordt deze drempel minstens verhoogd tot evenementen met 500 toeschouwers binnen en 750 toeschouwers buiten.

 • Gezien de lagere vaccinatiegraad in een aantal gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangegeven een reeks versoepelingen vanaf 1 september niet toe te passen, onder meer op het vlak van horeca en telewerk.

Samenscholingen en betogingen: het nachtelijk samenscholingsverbod vervalt en de beperkingen op betogingen vallen weg, mits het respecteren van de mondmaskerplicht en de verplichting tot veilige afstand.

Teambuildings: fysieke teambuildings zijn opnieuw toegelaten.

Reizen

Hou bij het plannen van een vakantie of reis naar het buitenland rekening met je afspraken voor vaccinaties. Je bent best volledig gevaccineerd voor je op vakantie of reis vertrekt. Kan je toch niet wachten, plan je reis dan tussen je twee vaccindosissen, maar zorg dat je tijdig terug bent voor je tweede dosis. Die kan niet worden uitgesteld. Goed en volledig gevaccineerd zijn voor je vakantie is belangrijk. Niet alleen voor jezelf (om zo volledig mogelijk beschermd te zijn tegen de risico's op besmetting) maar ook voor anderen (om zo de kans te verkleinen dat je anderen besmet). Bovendien bepaalt elk land eigen regels en kunnen er quarantaine of reis- en bezoekbeperkingen opgelegd worden aan wie niet volledig gevaccineerd is. Meer info lees je op laatjevaccineren.be.

Volg volgende 3 tips om zorgeloos op reis te vertrekken: 

Waar kan ik een test laten afnemen voor ik op reis vertrek?

Als Lokeraar kan je je laten testen op een van deze adressen.

Vanaf 1 juli gaan ook de nieuwe regels omtrent reizen van kracht. Vanaf dan kan je vrij en veilig reizen binnen de Europese Unie. Dit op basis van een Europees digitaal coronacertificaat. Het certificaat zal vanaf 1 juli in alle EU-landen worden gebruikt en is het bewijs dat iemand tegen corona is gevaccineerd, negatief op corona is getest of van corona is hersteld. Reizen naar landen buiten de Europese Unie blijven intussen sterk afgeraden.Testen voor vertrek op reis zijn op kosten van de patiënt (op voorhand te betalen/factuur achteraf). Een CTPC code kan je aanvragen via je huisarts. 

Vanaf 19 juli is er een verstrengde procedure voor landen uit de Europese Unie of Schengen waar gevaarlijke virusvarianten circuleren, ongeacht welke kleurencode voor het land geldt. 

 • Bij terugkeer uit een dergelijke Europese hoogrisicozone dienen personen die nog niet volledig gevaccineerd zijn, naast een PCR-test op dag 1 (met quarantaine tot resultaat) ook een PCR-test op dag 7 afleggen. De test op dag 1 vervalt indien de persoon in kwestie reeds PCR-getest werd tijdens de 72 uur voorafgaand aan de aankomst op het Belgisch grondgebied. 
 • Een positieve PCR-test heeft een isolatieplicht van 10 dagen tot gevolg, die niet onderbroken kan worden.
 • De controles op het invullen van het Passenger Locator Form en het bezit van een digitaal coronacertificaat worden aangescherpt.
 • Het Overlegcomité beveelt organisatoren van jeugdkampen aan om voor vertrek maximaal in te zetten op algemene pre-testing van begeleiders en deelnemende jongeren, om op die manier te voorkomen dat besmette personen mee op kamp vertrekken.
 • Lees alles over de verscherpte reiscontroles.

  Vertrek naar het buitenland
 • Wie over een geldig digitaal coronacertificaat beschikt, kan binnen de lidstaten van de Europese Unie vrij reizen. Dat is het basisprincipe. Bestemmingslanden kunnen evenwel steeds bijkomende voorwaarden stellen. Controleer daarom voldoende vooraf de precieze reisvoorwaarden van het land van bestemming of van de landen waar je in transit bent.
  De voorwaarden per land (en vaak per regio), vind je terug op de ReOpen EU-website of surf naar diplomatie.belgium.be en klik op 'Reisadviezen per land'.
  Bellen kan op het nummer 02 501 81 11.

 • Passenger Location Form blijft behouden
 • Aan het gebruik van het Passenger Location Form, verandert er niets. Het onderscheid tussen professioneel en niet-professioneel reizen vervalt. Ook voor professionele reizen moet vanaf 1 juli een PLF worden ingevuld in plaats van de Business Travel Abroad-tool (BTA).
 •  
 • Twee gratis PCR-testen

  Kinderen jonger dan 6 jaar hebben geen certificaat nodig om te kunnen reizen. Voor kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar en voor volwassenen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren en zo immuniteit te verwerven, wordt de kostprijs van een PCR-test terugbetaald tot een maximum van 55 euro. Het betreft testen afgenomen in België, afhankelijk van het bekomen van een Corona Test Prescription Code bij de FOD Volksgezondheid. De financiële tegemoetkoming kan maximaal 2 keer gebruikt worden, tijdens de maanden juli, augustus en september. Deze testen kunnen aangevraagd worden via www.mijngezondheid.be, ook de resultaten van de analyse vind je nadien terug op mijngezondheid.be.

  Met de ontvangen activatiecode kan je als Lokeraar op verschillende locaties terecht om een test te laten afnemen. De code blijft maximum 10 dagen geldig na aanvraag. Voldoe je niet aan de voorwaarden voor een gratis test (bv. niet-resident, vraag voor een 3e test, ...), kan je via dezelfde weg ook een afspraak maken. Er wordt dan maximaal 55 euro aangerekend, met uitzondering van zeer snelle PCR-testen die binnen een zeer korte tijdspanne een resultaat opleveren (bv. op Brussels Airport). Hou er rekening mee dat je deze test in het merendeel van de gevallen zal moeten betalen op het moment van afname.
 • Digital Covid Certificate

  Vanaf 16 juni 2021 kan het coronacertificaat aangevraagd worden. Resultaten van afgenomen testen kunnen dan via deze weg opgevraagd worden. Dit certificaat aanvragen doe je op Covidsafe.be of download en print het op mijngezondheid.be. Bel en ontvang het certificaat per post: 
  Vlaanderen: 078 78 78 50
  Brussel: 02 214 19 19
  Wallonië: 071 31 34 93
  Duitstalige Gemeenschap: 0800 23 0 32
 • Een vaccinatiecertificaat is 1 jaar geldig, te tellen vanaf de dag van de vaccinatie. Een certificaat dat de dag na vaccinatie beschikbaar is, is dus nog 364 dagen geldig. Een testcertificaat is 72 uur geldig, te tellen vanaf het moment van de test. Omdat labo's tijd nodig hebben om de testen te verwerken en de resultaten te registreren, ontvang je meestal een certificaat dat nog 24 tot 48 uur geldig is. Een herstelcertificaat is geldig vanaf 11 dagen na het moment van een positieve test en blijft 180 dagen geldig te rekenen vanaf het moment van de test.
 • Er zijn 3 soorten Corona certificaten
  1. Je bent volledig gevaccineerd (2 weken na de laatste prik). 
 • 2. Je had Covid en je quarantaine is voorbij (je had een positieve PCR-test die niet ouder is dan 6 maanden).
  3. Is geen van bovenstaande opties van toepassing? Laat een PCR-test afnemen om op reis te kunnen vertrekken. 

  Welke vaccinaties leiden tot een vaccinatiecertificaat?

  Je kan in de CovidsafeBE-app, op mijnburgerprofiel.be en op mijngezondheid.be de vaccinatiecertificaten terugvinden wanneer:
 • je de vaccinatie in België ontving bij een vaccinatiecentrum of vaccinator verbonden aan de Belgische overheid. Zij moeten de vaccinaties in de centrale vaccinatiedatabank registreren;
 • het vaccin dat je ontving erkend is door de Europese overheid. Alle vaccins die België in de vaccinatiecampagne inzet, zijn door de EU erkend (Pfizer, Astra-Zeneca, Johnsson&Johnsson (Janssen), Moderna);
 • je nationaliteit is niet van belang

  Via mijnburgerprofiel.be kan je het certificaat downloaden en printen indien nodig/gewenst.

 • Wat indien een antigentest volstaat voor mijn reis?

  Antigentesten kunnen ook bestaan onder de vorm van zelftesten. Zelftesten (testen die en burger bij zichzelf afneemt en het resultaat zelf afleest) kunnen onder geen beding aanleiding geven tot een geldig testcertificaat.

  Je moet je dus richten tot een zorgprofessional om een antigentest af te nemen. Aangezien de teststrategie in België gericht is op PCR-testen wegens een hogere betrouwbaarheid in zo breed mogelijke gevallen, zijn de afnameplaatsen voor dergelijke antigentesten momenteel beperkter dan voor PCR-testen. 

  Je activatiecode voor een gratis test geldt niet voor sneltesten vermits niet alle landen deze testen aanvaarden. Deze testen dien je dus zelf te betalen.

Andere manieren om te ontspannen

Met wie mag ik ...

 • Bij mij thuis afspreken?

  • Vanaf 27 juni tot 8 personen binnen, exclusief leden van het eigen gezin en kinderen tot en met 12 jaar.

 • In de auto zitten?

  • Meer info omtrent de maatregelen bij vervoersmiddelen vind je hier
 • Naar de winkel?

  • Vanaf 27 juni geldt er geen beperking meer op het aantal mensen met wie je kan winkel. Mondmasker blijft verplicht. 

 • Op weekend?

  • Vanaf 27 juni tot 8 personen binnen, exclusief leden van het eigen gezin en kinderen tot en met 12 jaar. Toeristische logies die meer dan 15 personen kunnen herbergen kennen geen beperkingen, mits geldende protocollen gerespecteerd worden.

 • Winkelen: geen beperking meer op het aantal mensen met wie je kan winkelen. Mondmasker blijft verplicht.

 

Meer info op www.info-coronavirus.be en watwat.be

 

Veilig de zomer in? Dat doe je met deze 10 tips: 

 

Waarom? Daarom!