Ontspanning en sport

Wat kan je doen om te ontspannen?
Maatregelen vanaf 7 maart 2022

Vanaf 7 maart schakelt de coronabarometer naar code geel. Zo verdwijnt onder meer het Covid Safe Ticket in de horeca en vervallen beperkingen voor evenementen. Ook de epidemische noodsituatie en de federale fase van het nationaal noodplan worden na twee jaar afgeblazen.

Concreet betekent dit dat alle beperkingen vervallen, onder meer in de horeca, winkels en evenementensector.
 
Het dragen van een mondmasker blijft aanbevolen, onder meer in binnenruimtes, bij uitzonderlijke drukte en op plaatsen waar de afstand van 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden. Het gebruik van een FFP2-mondmasker blijft aangeraden voor kwetsbare personen. In zorginstellingen zoals ziekenhuizen en woonzorgcentra blijft net als op het openbaar vervoer het mondmasker vanaf 12 jaar verplicht.
 
Reisregels vanaf 11 maart
 • De algemene verplichting om een Passenger Locator Form (PLF) in te vullen vervalt. Het PLF is enkel nog verplicht voor wie met een vervoerder naar België reist vanuit een derde land dat niet op de witte lijst van de Europese Unie staat.
 • Voor wie naar België reist en beschikt over één van de drie COVID-certificaten (vaccinatie, test of herstel) is er geen test- of quarantaineverplichting.
 • Wie in België woont, niet over één van de drie COVID-certificaten beschikt (vaccinatie, test of herstel) en reist vanuit een land met een ongunstige situatie, moet zich op dag 1 na aankomst laten testen (snelle antigeentest of PCR-test). Landen met een ongunstige situatie zijn o.m. donkerrode landen op de ECDC-kaart en derde landen die niet op de witte lijst van de Europese Unie staan.
 • Wie niet in België woont, moet bij inreis beschikken over een geldig COVID-certificaat (vaccinatie, test of herstel). Korte verblijven van minder dan 48 uur waarbij men geen gebruik maakt van een vervoerder zijn uitgezonderd.
 • Voor personen die komen uit landen of regio’s met een nieuwe zorgwekkende variant blijven de huidige de test- en quarantaineregels ongewijzigd.
 • Er blijft een inreisverbod gelden voor niet-essentiële reizen van niet-EU-burgers die hun verblijfplaats hebben in een derde land dat niet op de witte lijst van de Europese Unie staat, tenzij ze over een vaccinatie- of herstelcertificaat beschikken.
 • Er blijft een inreisverbod gelden vanuit landen of regio’s met een nieuwe zorgwekkende variant (zone met heel hoog risico-VOC).

 

Waar kan ik een test laten afnemen voor ik op reis vertrek?

Als Lokeraar kan je je laten testen op een van deze adressen.

Vanaf 1 juli gaan ook de nieuwe regels omtrent reizen van kracht. Vanaf dan kan je vrij en veilig reizen binnen de Europese Unie. Dit op basis van een Europees digitaal coronacertificaat. Het certificaat zal vanaf 1 juli in alle EU-landen worden gebruikt en is het bewijs dat iemand tegen corona is gevaccineerd, negatief op corona is getest of van corona is hersteld. Reizen naar landen buiten de Europese Unie blijven intussen sterk afgeraden.Testen voor vertrek op reis zijn op kosten van de patiënt (op voorhand te betalen/factuur achteraf). Een CTPC code kan je aanvragen via je huisarts. 

Vanaf 19 juli is er een verstrengde procedure voor landen uit de Europese Unie of Schengen waar gevaarlijke virusvarianten circuleren, ongeacht welke kleurencode voor het land geldt. 

 • Bij terugkeer uit een dergelijke Europese hoogrisicozone dienen personen die nog niet volledig gevaccineerd zijn, naast een PCR-test op dag 1 (met quarantaine tot resultaat) ook een PCR-test op dag 7 afleggen. De test op dag 1 vervalt indien de persoon in kwestie reeds PCR-getest werd tijdens de 72 uur voorafgaand aan de aankomst op het Belgisch grondgebied. 
 • Een positieve PCR-test heeft een isolatieplicht van 10 dagen tot gevolg, die niet onderbroken kan worden.
 • De controles op het invullen van het Passenger Locator Form en het bezit van een digitaal coronacertificaat worden aangescherpt.
 • Het Overlegcomité beveelt organisatoren van jeugdkampen aan om voor vertrek maximaal in te zetten op algemene pre-testing van begeleiders en deelnemende jongeren, om op die manier te voorkomen dat besmette personen mee op kamp vertrekken.
 • Lees alles over de verscherpte reiscontroles.

  Vertrek naar het buitenland
 • Wie over een geldig digitaal coronacertificaat beschikt, kan binnen de lidstaten van de Europese Unie vrij reizen. Dat is het basisprincipe. Bestemmingslanden kunnen evenwel steeds bijkomende voorwaarden stellen. Controleer daarom voldoende vooraf de precieze reisvoorwaarden van het land van bestemming of van de landen waar je in transit bent.
  De voorwaarden per land (en vaak per regio), vind je terug op de ReOpen EU-website of surf naar diplomatie.belgium.be en klik op 'Reisadviezen per land'.
  Bellen kan op het nummer 02 501 81 11.

 • Passenger Location Form blijft behouden
 • Aan het gebruik van het Passenger Location Form, verandert er niets. Het onderscheid tussen professioneel en niet-professioneel reizen vervalt. Ook voor professionele reizen moet vanaf 1 juli een PLF worden ingevuld in plaats van de Business Travel Abroad-tool (BTA).
 •  
 • Twee gratis PCR-testen

  Kinderen jonger dan 6 jaar hebben geen certificaat nodig om te kunnen reizen. Voor kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar en voor volwassenen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren en zo immuniteit te verwerven, wordt de kostprijs van een PCR-test terugbetaald tot een maximum van 55 euro. Het betreft testen afgenomen in België, afhankelijk van het bekomen van een Corona Test Prescription Code bij de FOD Volksgezondheid. De financiële tegemoetkoming kan maximaal 2 keer gebruikt worden, tijdens de maanden juli, augustus en september. Deze testen kunnen aangevraagd worden via www.mijngezondheid.be, ook de resultaten van de analyse vind je nadien terug op mijngezondheid.be.

  Met de ontvangen activatiecode kan je als Lokeraar op verschillende locaties terecht om een test te laten afnemen. De code blijft maximum 10 dagen geldig na aanvraag. Voldoe je niet aan de voorwaarden voor een gratis test (bv. niet-resident, vraag voor een 3e test, ...), kan je via dezelfde weg ook een afspraak maken. Er wordt dan maximaal 55 euro aangerekend, met uitzondering van zeer snelle PCR-testen die binnen een zeer korte tijdspanne een resultaat opleveren (bv. op Brussels Airport). Hou er rekening mee dat je deze test in het merendeel van de gevallen zal moeten betalen op het moment van afname.
 • Digital Covid Certificate

  Vanaf 16 juni 2021 kan het coronacertificaat aangevraagd worden. Resultaten van afgenomen testen kunnen dan via deze weg opgevraagd worden. Dit certificaat aanvragen doe je op Covidsafe.be of download en print het op mijngezondheid.be. Bel en ontvang het certificaat per post: 
  Vlaanderen: 078 78 78 50
  Brussel: 02 214 19 19
  Wallonië: 071 31 34 93
  Duitstalige Gemeenschap: 0800 23 0 32
 • Een vaccinatiecertificaat is 1 jaar geldig, te tellen vanaf de dag van de vaccinatie. Een certificaat dat de dag na vaccinatie beschikbaar is, is dus nog 364 dagen geldig. Een testcertificaat is 72 uur geldig, te tellen vanaf het moment van de test. Omdat labo's tijd nodig hebben om de testen te verwerken en de resultaten te registreren, ontvang je meestal een certificaat dat nog 24 tot 48 uur geldig is. Een herstelcertificaat is geldig vanaf 11 dagen na het moment van een positieve test en blijft 180 dagen geldig te rekenen vanaf het moment van de test.
 • Er zijn 3 soorten Corona certificaten
  1. Je bent volledig gevaccineerd (2 weken na de laatste prik). 
 • 2. Je had Covid en je quarantaine is voorbij (je had een positieve PCR-test die niet ouder is dan 6 maanden).
  3. Is geen van bovenstaande opties van toepassing? Laat een PCR-test afnemen om op reis te kunnen vertrekken. 

  Welke vaccinaties leiden tot een vaccinatiecertificaat?

  Je kan in de CovidsafeBE-app, op mijnburgerprofiel.be en op mijngezondheid.be de vaccinatiecertificaten terugvinden wanneer:
 • je de vaccinatie in België ontving bij een vaccinatiecentrum of vaccinator verbonden aan de Belgische overheid. Zij moeten de vaccinaties in de centrale vaccinatiedatabank registreren;
 • het vaccin dat je ontving erkend is door de Europese overheid. Alle vaccins die België in de vaccinatiecampagne inzet, zijn door de EU erkend (Pfizer, Astra-Zeneca, Johnsson&Johnsson (Janssen), Moderna);
 • je nationaliteit is niet van belang

  Via mijnburgerprofiel.be kan je het certificaat downloaden en printen indien nodig/gewenst.

 • Wat indien een antigentest volstaat voor mijn reis?

  Antigentesten kunnen ook bestaan onder de vorm van zelftesten. Zelftesten (testen die en burger bij zichzelf afneemt en het resultaat zelf afleest) kunnen onder geen beding aanleiding geven tot een geldig testcertificaat.

  Je moet je dus richten tot een zorgprofessional om een antigentest af te nemen. Aangezien de teststrategie in België gericht is op PCR-testen wegens een hogere betrouwbaarheid in zo breed mogelijke gevallen, zijn de afnameplaatsen voor dergelijke antigentesten momenteel beperkter dan voor PCR-testen. 

  Je activatiecode voor een gratis test geldt niet voor sneltesten vermits niet alle landen deze testen aanvaarden. Deze testen dien je dus zelf te betalen.

Andere manieren om te ontspannen

 

Meer info op www.info-coronavirus.be en watwat.be

 

Waarom? Daarom!

 

 

 

 

Geen inhoud