Droogtemaatregelen en waterschaarste

Preventie en handhaving

Beschrijving

Door klimaatverandering zullen langere, droge periodes in de toekomst waarschijnlijk vaker voorkomen, met mogelijk grote gevolgen voor de natuur en het watersysteem: lage waterafvoeren in waterwegen en kanalen, droogvallende beken en poelen, lage grondwaterpeilen, een dalende waterkwaliteit, brandgevaar in de natuur, … 

Actuele stand waterschaarste

De droogtecommissie staat in voor het overleg en de nodige afstemming bij waterschaarste door droogte en neemt bijkomende maatregelen om water te besparen en de resterende watervoorraden optimaal te benutten. 

Op de website www.ophoogtevandedroogte.be blijf je op de hoogte over de actuele droogtetoestand en waterschaarste en lees je welke droogtemaatregelen er gelden op dat moment. 

Actuele stand brandgevaar

De aanhoudende droogte zorgt niet alleen voor waterschaarste, maar ook voor brandgevaar in de natuur. 
Op de website van Natuur en Bos kan je zien welke code er geldt voor brandgevaar. 


Tips

Wat kan je zelf doen tijdens periodes van droogte?

 Ook interessant!

Wist je dat de stad ook verdroging helpt tegengaan? Dat doen we door verschillende projecten: 

 

 

 

 

 

 

Dienst Milieu en Klimaat

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00
milieu.klimaat@lokeren.be

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Maandag: van 9 - 12
Dinsdag: van 9 - 12 en van 13.30 - 19 uur
Woensdag: van 9 - 12 en van 13.30 - 17 uur
Donderdag: van 9 - 12 
Vrijdag: van 9 - 12 uur