Huidige fase: opmaak scopingnota

Binnen het Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) Stationsomgeving kon je als buurtbewoner, pendelaar of andere betrokkene advies of inzichten doorgeven via een participatiemoment en online bevragingen. Met deze adviezen en inspraakreacties gaan we nu verder aan de slag:

  • De resultaten worden verwerkt in de scopingnota;
  • Deze nota wordt – van zodra beschikbaar – online raadpleegbaar op deze pagina.

Zo blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen het RUP Stationsomgeving.