Huidige fase: opmaak scopingnota

Binnen het Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) Stationsomgeving kon je als buurtbewoner, pendelaar of andere betrokkene advies of inzichten doorgeven via een participatiemoment en online bevragingen. Met deze adviezen en inspraakreacties gingen we verder aan de slag.