Vorige fasen

Momenteel zitten we in de tweede fase van de procedure opmaak RUP Stationsomgeving, de info vind je terug onder ‘publieke raadpleging start- en procesnota’.

Vorige fasen:

 • voorbereidende fase en opmaak start- en procesnota: in de eerste fase van het RUP Stationsomgeving wordt de start- en procesnota opgemaakt.
  Binnen de startnota wordt aangegeven over welk gebied het gaat en wat de doelstellingen zijn. Er worden mogelijke alternatieven voorgesteld, dit onder de vorm van een nul-, locatie- en uitvoeringsalternatieven, en er wordt een omschrijving gegeven van welke milieueffecten te onderzoeken zijn. In de startnota komen ook een aantal verplichte onderdelen aan bod, zoals de omschrijving van het juridisch kader en de verhouding met andere ruimtelijke structuur- en beleidsplannen.

  De procesnota is een informatief document dat doorheen de procedure mee wordt aangevuld. Het omschrijft het volledige planproces en vormt als het ware een leidraad doorheen de procedure.

  In de toelichtingsnota: kaarten vind je bovendien een orthofoto, een topografische kaart, de juridische toestand gewestplan en de juridische toestand BPA als toelichting bij de startnota. 

 • publieke raadpleging start- en procesnota: in de volgende fase wordt een publieke raadpleging met een fysiek infomoment en een adviesronde gehouden. In deze fase is voor de eerste maal inspraak mogelijk. Tijdens de publieke raadpleging, die 60 dagen duurt, kan iedereen de start- en procesnota inkijken via verschillende kanalen: digitaal op de website van de stad en op het participatieplatform denkmee.lokeren.be , via een fysieke infostand in het stadhuis.

  In diezelfde periode, van 1 februari tot 1 april, kon jij jouw opmerkingen en suggesties* over de voorgestelde planopties in de startnota indienen:

  • via mail naar denkmee@lokeren.be;
  • via het digitale platform denkmee.lokeren.be
  • via een aangetekende brief naar dienst Omgeving, Groentemarkt 1, Lokeren;
  • via afgifte tegen ontvangstbewijs aan het Infopunt op het stadhuis;

  Op 4 februari 2023 werd ook een info- en participatiemoment georganiseerd in het stadhuis. Hieronder vind je de presentatie en het verslag van die dag terug:

  Voor RUP Stationsomgeving vond de publieke raadpleging plaats tussen 1 februari en 1 april 2023. Na deze 60 dagen wordt een verslag opgemaakt van alle verzamelde input van de publieke raadpleging en het participatiemoment. De wijze waarop met deze informatie wordt omgegaan en het resultaat ervan, worden verwerkt in de scopingnota.