Bekendheid

Visievorming

De begrippen ‘vrije tijd’ of ‘jeugdbeweging/jeugdhuis’ zijn niet in alle culturen gekend. In sommige talen bestaan deze woorden zelfs niet. Het is daarom niet evident om zomaar aan iedereen uit te leggen wat een jeugdbeweging/jeugdhuis precies is. Een eerste belangrijke stap die jullie hiervoor kunnen ondernemen is visievorming. Waarvoor willen jullie bekend staan? Wat moeten ouders/jongeren weten over jullie werking?

Contact met organisaties

Verder lijkt het Lokerse vrijetijdsaanbod wel vrij bekend te zijn onder de jonge Lokeraars. Toch zijn er nog verschillende doelgroepen die jullie minder goed/niet bereiken. Deze doelgroepen kennen het aanbod dikwijls niet en vergen wat meer inspanningen om tot bij jullie te geraken. Gelukkig hebben we in Lokeren heel wat organisaties die deze doelgroepen wél al bereiken: Ontmoetingshuis De Moazoart (mensen in armoede), MFC De Hagewinde (kinderen/jongeren met een beperking), vzw Lia en De Steiger (Bijzondere Jeugdhulp), OKAN-klassen (anderstalige nieuwkomers), vzw Horizon (huiswerkbegeleiding voor kinderen in kansarmoede), scholen voor Buitengewoon Onderwijs,… Deze organisaties staan er zeker voor open om jullie in contact te brengen met hun leden.

Vinden jullie het toch nog moeilijk om deze stap te zetten? Neem dan zeker contact op met jeugddienst@lokeren.be. Zij regelen met veel plezier een eerste ontmoeting voor jullie!

Mobiel aanbod

Wat ook werkt om diverse doelgroepen te bereiken, is naar pleintjes trekken waar deze doelgroepen vaak rondhangen of wonen. Speel eens een leuke activiteit op verplaatsing en probeer de plaatselijke kinderen hierbij te betrekken. Geef hen eventueel een flyertje mee of probeer wat ouders aan te spreken. Ook de jeugddienst heeft sinds 2021 een mobiel aanbod waarmee we een zeer divers publiek bereiken: de Lokerse Speelfabriek. Dit kan voor jullie ook een mooie gelegenheid zijn om eens mee te komen spelen en op deze manier ook met deze doelgroepen in contact te komen. Altijd welkom!