Thema Afval

Milieu en duurzaamheid
Afval Milieu Milieuhinder


PAGINA

Klimaatacties

DIENST/PRODUCT

Recyclagepark

DIENST/PRODUCT

Ophalen restafval

DIENST/PRODUCT

GFT-ophaling

DIENST/PRODUCT

Subsidiedossier Groen in de stad

De stad ondersteunt met subsidies - binnen de perken van de begrotingskredieten - Lokerse inwoners, verenigingen, instellingen, scholen en bedrijven die acties ondernemen om de stad, buurten, wijken of straten groener en bloemrijker te maken. Lees hieronder meer over het subsidiedossier Groen in de stad of ga rechtstreeks naar het aanvraagformulier

DIENST/PRODUCT

Ophalen PMD-afval

DIENST/PRODUCT

Ophalen grofvuil

DIENST/PRODUCT

Afvalwijzer

DIENST/PRODUCT

Hoe gezond is jouw grond?

DIENST/PRODUCT

Zwerfvuilactie

DIENST/PRODUCT

Bijenhotel

Stad Lokeren draagt haar steentje bij aan de biodiversiteit

DIENST/PRODUCT

Zonnig Waasland

Zonnig Waasland is een initiatief van MegaWattPuur cv, een Waas burgerinitiatief dat volgens het coöperatieve principe investeert in hernieuwbare energie in het Waasland. Zo dragen ze bij aan de energietransitie en het klimaatneutraal maken van onze regio. Met de actie Zonnig Waasland werden ze door de provincie erkend als energieambassadeur 2021.  

DIENST/PRODUCT

Zonnepanelen

DIENST/PRODUCT

Energiedossier