Adviesraden

Via verschillende adviesraden betrekt de stad Lokeren experten en burgers bij haar beleid. Deze adviesraden hebben een vaste samenstelling en organiseren verschillende vergaderingen per jaar. De raden adviseren op vraag van de stad of uit eigen initiatief, hun initiatieven zijn niet-bindend.

Culturele raad

Voorzitter: Marc Duym
Secretaris: Karen Van de Weghe

Bezoek site  

Erfgoedraad

Voorzitter: Andy Nimmegeers
Secretaris: Nathalie Ferket

Bezoek site  

GROS Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking

Voorzitter: Els Van Waes
Ondervoorzitter: Bob Van Lancker
Secretaris: Freddy Apers

De Gemeentelijke raad Ontwikkelingssamenwerking verenigt organisaties en individuele leden in Lokeren die actief zijn rond ontwikkelingssamenwerking.  De raad geeft advies aan het schepencollege rond dit thema en vooral rond Lokeren als FAIRTRADEGEMEENTE. De GROS is actief met werkgroepen en acties i.v.m. wereldburgerschap. Mensen met een hart voor landen in ontwikkeling kunnen met elkaar...

Bezoek site  

Jeugdraad

Voorzitter: Nele Casneuf
Ondervoorzitter: Matthias Van Acker
Secretaris: Leen Van Eetvelde

Bezoek site  

Omgevingsraad

Voorzitter: Jérôme Van Kerckhove
Secretaris: Katrien Dedeken

De omgevingsraad is de samenvoeging van de vroegere GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) en de milieuraad. Door het Decreet van 25/04/2014 betreffende de Omgevingsvergunning werden stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen samengevoegd tot omgevingsvergunningen. Ook de voormalige diensten stedenbouw en milieu werden samengevoegd tot de sector omgeving. Bijgevolg vond...

Bezoek site  

Ouderenraad

Voorzitter: Marc Cogen
Ondervoorzitter: Robrecht Vanoutrive
Secretaris: Kathleen Beirnaert

Bezoek site  

Raad lokale economie

Voorzitter: Tom Vanderstraeten
Secretaris: Kristof Laureys

Bezoek site  

Raad voor Toerisme

Voorzitter: Hugo Lambrechts
Secretaris: Lieve Vercauteren

Bezoek site  

Sportraad

Voorzitter: Albert D'Hanis
Ondervoorzitter: Geert De Borger
Secretaris: Patrick Van Hooste

Bezoek site  

Stedelijke raad voor feestelijkheden

Ondervoorzitter: Maria De Rooze
Secretaris: Charlotte Inghels

Bezoek site  

Stedelijke raad voor land- en tuinbouw

Voorzitter: Dirk Martens
Secretaris: Marleen Van Hecke

Bezoek site  

Stedelijke welzijnsraad

Voorzitter: Hervé Devos
Secretaris: Freddy Apers

Bezoek site  

Verkeersraad

Secretaris: Jeroen Rottiers

Bezoek site  

Ben je zelf een lid van een adviesraad en wil je graag de site beginnen vullen? Download dan hier de handleiding en ga aan de slag.