Adviesraden

Beleid

Verkiezingen 2018

Lees hier het memorandum dat de seniorenraad schreef naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Lees hier het gezamenlijke memorandum dat door acht Lokerse adviesraden werd onderschreven in het kader van de verkiezingen 2018.

Culturele raad

Voorzitter: Marc Duym, marc.duym@skynet.be
Secretariaat: Franky Baeyens, secretaris@cultuurraadlokeren.be

https://www.facebook.com/cultuurraadlokeren/
Project Lokerse liekskes

Dialooggroep diversiteit Lokeren

Gecoro (Gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening)

Voorzitter: Jérôme Van Kerckhove
Secretariaat: Roos Van Kerckhove, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, roos.van.kerckhove@lokeren.be

Gemeentelijke raad voor Ontwikkelingssamenwerking GROS

Voorzitter: Els Van Waes
Secretariaat: Lepelstraat 4, 9160 Lokeren, freddy.apers@ocmw.lokeren.be, 09 340 86 61

Klik hier voor meer info (de webruimte van het Gros)
Klik hier voor de facebookpagina van het GROS
Klik hier voor het Memorandum Ontwikkelingssamenwerking 2018

Jeugdraad

Voorzitter: Jeroen Baetens, jeroen.baetens@gmail.com
Secretariaat: Els De Pauw, Sportlaan 2, 9160 Lokeren, els.de.pauw@lokeren.be

Lokaal overleg kinderopvang

Voorzitter: Sylvie Windels
Secretariaat: Valerie Baeyens, Sportlaan 4, 9160 Lokeren, valerie.baeyens@lokeren.be

Middenstandsraad

Voorzitter: Hans van Loocke
Secretariaat: Marleen Van Hecke, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, marleen.van.hecke@lokeren.be

Milieuraad

Voorzitter: Bob Van Doorsselaere
Secretariaat: Katrien Dedeken, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, katrien.dedeken@lokeren.be

Seniorenraad

Voorzitter: Marc Cogen
Secretariaat: Kathleen Beirnaert, Lepelstraat 4, 9160 Lokeren, kathleen.beirnaert@ocmw.lokeren.be

Lees hier het memorandum dat de seniorenraad schreef naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Sportraad

Voorzitter: Albert D'Hanis
Secretariaat: Sportlaan 2, 9160 Lokeren, patrick.van.hooste@lokeren.be

http://www.sportraad-lokeren.be/

Stedelijke raad voor feestelijkheden

Voorzitter: Rony Van Beneden

Stedelijke raad voor land- en tuinbouw

Voorzitter: Dirk Martens
Secretariaat: Gerd Vermeir, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, gerd.vermeir@lokeren.be

Verkeersraad

Voorzitter: Ans Quintelier
Secretariaat: Jeroen Rottiers, Weverslaan 18, 9160 Lokeren, mobiliteit@lokeren.be

Raad voor toerisme

Voorzitter: Eliane De Caluwe
Secretariaat: Nadine De picker, Markt 2, 9160 Lokeren, toerisme@lokeren.be

vzw Gezinswelzijn

Voorzitter: Sabine Van Rysselberghe
Secretariaat: Veronique Vander Heyden, Sportlaan 4, 9160 Lokeren, veronique.vander.heyden@lokeren.be

Welzijnsraad

Voorzitter: Hervé Devos
Secretariaat: Freddy Apers, freddy.apers@ocmw.lokeren.be, 09 340 86 61
Statuten Welzijnsraad
Memorandum Welzijnsraad 2018
Advies inzake toegankelijkheid
Advies inzake huisvesting en crisisopvang
Ledenlijst