Adviesraden

Via verschillende adviesraden betrekt de stad Lokeren experten en burgers bij haar beleid. Deze adviesraden hebben een vaste samenstelling en organiseren verschillende vergaderingen per jaar. De raden adviseren op vraag van de stad of uit eigen initiatief, hun initiatieven zijn niet-bindend.

Onze stad beschikt bovendien over heel wat verenigingen die bijdragen tot de sociale cohesie en gevoelens van betrokkenheid en welbevinden bij onze burgers. Die verenigingen (sport-, jeugd-, amateurkunsten- of feestvereniging en jeugdhuizen) willen we dan ook blijven waarderen en ondersteunen. Of jouw vereniging in aanmerking komt voor een erkenning en hoe je die erkennning moet aanvragen, lees je hier.

 

Cultuurraad Lokeren

Voorzitter: Annemie Scheepers
Secretaris: Karen Van de Weghe

 

 Post jouw event hier

Inschrijving Open Cultuurplatform dd 6 november 2023

Stuur hier je wilde ideeën, kritische opmerkingen, constructieve voorstellen enz. door voor het memorandum.

Wil je mee nadenken over het cultuurbeleid in de stad? Stuur ons je voorstellen dan door en wij nemen het mee in ons memorandum.

Bezoek site  

Erfgoedcommissie

Voorzitter: Marnix Baetens
Secretaris: Nathalie Ferket

Bezoek site  

GROS Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking

Voorzitter: Els Van Waes
Ondervoorzitter: Bob Van Lancker
Secretaris: Nancy De Clercq

De Gemeentelijke raad Ontwikkelingssamenwerking verenigt organisaties en individuele leden in Lokeren die actief zijn rond ontwikkelingssamenwerking.  De raad geeft advies aan het schepencollege rond dit thema en vooral rond Lokeren als FAIRTRADEGEMEENTE. De GROS is actief met werkgroepen en acties i.v.m. mondiale solidariteit. Mensen met een hart voor landen in ontwikkeling kunnen met...

Bezoek site  

Jeugdraad

Voorzitter: Matthias Van Acker
Ondervoorzitter: Ilke Spittaels en Dieter Moens
Secretaris: Leen Van Eetvelde

Mailadressen ondervoorzitters jeugdraad:
ilkespittaels@gmail.com 
dieter-moens@hotmail.com 

Bezoek site  

Lokaal overleg kinderopvang

Voorzitter: Katia Moreno
Secretaris: Leen Vermeulen

Het Lokaal Overleg Kinderopvang brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is en geeft advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente. 

Bezoek site  

Omgevingsraad

Voorzitter: Jérôme Van Kerckhove
Secretaris: Katrien Dedeken

De omgevingsraad is de samenvoeging van de vroegere GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) en de milieuraad. Door het Decreet van 25/04/2014 betreffende de Omgevingsvergunning werden stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen samengevoegd tot omgevingsvergunningen. Ook de voormalige diensten stedenbouw en milieu werden samengevoegd tot de sector omgeving. Bijgevolg vond...

Bezoek site  

Ouderenraad

Voorzitter: Marc Cogen
Ondervoorzitter: Robrecht Vanoutrive
Secretaris: Kathleen Beirnaert

De ouderenraad is een adviesorgaan erkend door de stad Lokeren dat de ouderen in onze stad vertegenwoordigt.  Het doel is invloed te kunnen uitoefenen op het lokale beleid ten aanzien van die beleidsonderwerpen die van invloed zijn op de positie van ouderen in de stad.

Onder het begrip "ouderen" wordt in dit verband  verstaan: het deel van de bevolking van 60 jaar en ouder.

De...

Bezoek site  

Raad lokale economie

Voorzitter: Tom Vanderstraeten
Secretaris: Kristof Laureys

De Raad Lokale Economie adviseert de stedelijke overheid in de ruimste zin en brengt dit advies uit op eigen initiatief of op uitdrukkelijk verzoek van de stedelijke overheid. Deze raad staat tevens in om overleg en samenwerking tot stand te brengen onder alle verenigingen, instellingen en diensten die actief zijn in het economisch gebeuren in de stad.

 

 

De Raad Lokale Economie is...

Bezoek site  

Raad voor Toerisme

Voorzitter: Hugo Lambrechts
Ondervoorzitter: Wendy Rotthier en Franky Baeyens
Secretaris: Charlotte Inghels


Bezoek site  

Sportraad

Voorzitter: Albert D'Hanis
Ondervoorzitter: Geert De Borger
Secretaris: Patrick Van Hooste

Bezoek site  

Stedelijke raad voor feestelijkheden

Voorzitter: Rony Van Beneden
Ondervoorzitter: Maria De Rooze
Secretaris: Jolien De Beul

Bezoek site  

Stedelijke raad voor land- en tuinbouw

Voorzitter: Dirk Martens
Secretaris: Marleen Van Hecke

Bezoek site  

Stedelijke welzijnsraad

Voorzitter: Hervé Devos
Secretaris: Ellen Fierens

Bezoek site  

Verkeersraad

Voorzitter: Sarah Van Wichelen
Secretaris: Jeroen Rottiers

Bezoek site  

Ben je zelf een lid van een adviesraad en wil je graag de site beginnen vullen? Download dan hier de handleiding en ga aan de slag.