Bekendmakingen

Agenda en beslissingen raadplegen

Raadpleeg de agenda en de (ontwerp)beslissingen van de gemeenteraad en de commissies. Ook titels van collegebeslissingen kan u raadplegen, evenals de titels van de besluiten van de algemene vergadering en raad van bestuur van welzijnsvereniging Sakura.

Vanuit de agenda kan u doorklikken naar:

  • de tekst van de beslissingen (voor de gemeenteraad)
  • de tekst van de ontwerpbesluiten (voor de vergaderingen van de commissies)
  • de titels van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen
  • de titels van de beslissingen van de AV en RvB van Sakura

Raadpleeg agenda’s en (titels van) beslissingen van de gemeenteraad, commissies, college en vergaderingen van Sakura 

Voor vragen kan u contact opnemen met de Dienst Secretariaat tel. 09 340.91.11, e-mail secretariaat@lokeren.be

Bekendmakingen op categorie

Alle berichten Andere Beleid Besluiten Besluiten burgemeester Financieel Gemeenteraad Gemeenteraadscommissies Huisvesting Omgevingsvergunning Onroerend erfgoed Openbare onderzoeken Politieverordening Premies Rechtspositieregeling Reglementen Rooilijnplan Ruimtelijke ordening Straatnamen Verkeer

16/09/2020
Openbare onderzoeken

Bekendmaking openbaar onderzoek ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022 - 2027

Advertentie openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen

Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027 in openbaar onderzoek 15 september 2020 - 14 maart 2021

Van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 kunt u uw mening geven over de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027. U kunt de documenten nalezen op www.volvanwater.be en uw mening en suggesties geven via een inspraakformulier.

Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022- 2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen.

De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte. Ook de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die vastleggen hoe en wanneer het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen gezuiverd wordt, zijn in de stroomgebiedbeheerplannen opgenomen.

De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas bestaan uit verschillende delen. Naast een beheerplan voor de Vlaamse delen van de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, is er een maatregelenprogramma en zijn er deelplannen voor de elf bekkens en voor de zes grondwatersystemen in Vlaanderen.

Op www.volvanwater.be krijgt u een overzicht van de plandelen en acties die voor uw gemeente relevant zijn. Via geoloketten komt u te weten welke acties in uw buurt gepland zijn of hoe het afvalwater in uw straat gezuiverd wordt. U vindt er ook bijkomende documentatie over de plannen.

Wilt u de plannen inkijken, meer informatie over het openbaar onderzoek of een opmerking formuleren: surf naar www.volvanwater.be.

Hoe kunt u een opmerking indienen?

Reageren op de documenten kan tot en met 14 maart 2021 via het digitale inspraakformulier op www.volvanwater.be. U kunt uw opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente.

Wat gebeurt er met uw opmerking?

Alle opmerkingen en adviezen worden in overweging genomen bij de voorbereiding van de definitieve ontwerpplannen die aan de Vlaamse Regering voorgelegd worden.


18/03/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Gentse Steenweg 270 (2019/00059/OMV) 28/03/2019

Zie het document bij de downloads.

08/03/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Nieuwe Dreef 17 (2019/00094/OMV) 11/04/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
06/03/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Rechtstraat (2019/00060/OMV) 09/04/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
28/02/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Karrestraat (2019/00080/OMV) 03/04/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
21/02/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Rechtstraat 425 (2019/00060/OMV) 28/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
19/02/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Keerken (2019/00062/OMV) 26/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
15/02/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Karrestraat 72 (2019/00058/OMV) 20/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
14/02/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Weehaagstraat 43 (2019/00050/OMV) 20/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
12/02/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Hazestraat 11 (2019/00054/OMV) 19/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
08/02/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Liniestraat 1 (2019/00003/OMV) 15/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
07/02/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Beukenlaan 57 (2019/00048/OMV) 13/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
05/02/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Reinaertdreef (2019/00035/OMV) 12/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
01/02/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Knokkestraat (2019/00026/OMV) 09/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
31/01/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Bautschoot 98 (2019/00022/OMV)

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
31/01/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Heirbrugstraat 19 (2019/00010/OMV) 06/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
28/01/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Kaaswinkeldreef 5 (2018/00570/OMV) 07/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
24/01/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Nieuwe Dreef 62 (2019/00002/OMV) 29/02/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
15/01/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Rechtstraat 106-108 (2018/00574/OMV) 21/02/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
08/01/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Hoogstraat (V1952/3/18/35) 14/02/201

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
08/01/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Sinaaistraat (2018/00560/OMV) 14/02/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads: