Nieuws

Werken tunnel Uitbreidingslaan binnenkort van start

Gepost op 18/10/2017 in Algemeen nieuws en In de kijker a31.jpg

De werken aan de tunnel onder het spoor tussen de Uitbreidingslaan en de Klipsenstraat gaan van binnenkort start. In de week van 6 november zal men beginnen met bomen te rooien langsheen de Uitbreidingslaan en de Klipsenstraat.

Op maandag 6 en dinsdag 7 november zal er hierdoor hinder zijn. Gedurende een 3-tal uur wordt het deel van de Uitbreidingslaan tussen de rotonde op de N70 en de Toekomstlaan afgesloten voor alle verkeer. Men rijdt dan tijdelijk rond via N70 / Waterstraat en...

Lees meer…


Uitgebrande winkel niet ten gevolge van streetrace

Gepost op 16/10/2017 in Algemeen nieuws en In de kijker facebookhoofding.jpg

De dramatische gebeurtenis van afgelopen nacht heeft heel Lokeren geschokt. Een auto is op de Markt in de vitrine van een leegstaande klerenwinkel gereden, waardoor een zware brand ontstond. “Er is één dodelijk slachtoffer te betreuren”, meldt burgemeester Filip Anthuenis. “Onze politie heeft de chauffeur van de auto gearresteerd. Hij wordt nu ondervraagd. Dankzij de camerabeelden kunnen we met zekerheid zeggen dat het geen streetrace betrof.”

De klap...

Lees meer…


Stavaza werken Fernand Hanusdreef

Gepost op 09/10/2017 in Algemeen nieuws en In de kijker a31.jpg
Inmiddels zijn alle voetpaden aangelegd en is de heraanleg rond de kerk grotendeels uitgevoerd. Enkel ter hoogte van het plein voor de kerk moet er nog een herstelling aan het beton gebeuren, en worden de woningen naast het kerkhof op de nieuwe riool aangesloten.
 
Het laatste deeltje van de renovatiewerken in uw straat, nl. de aanpassing aan het kruispunt met de Nieuwe Dreef en de asfalteringswerken, zijn eind oktober gepland.
 
In de week van 9 oktober worden de bestaande, maar...

Lees meer…


Werken Doorslaardam.

Gepost op 05/10/2017 in Algemeen nieuws en In de kijker

Bekijk hier de powerpoint van de Infovergadering.

Omleiding Belbus

Omleiding lijn 74

Lees meer…


Tweede oproep voor verkoop site Groendreef

Gepost op 26/09/2017 in Algemeen nieuws en In de kijker

De gemeenteraad keurde op 11 september het aangepaste bestek goed met de verkoopsvoorwaarden en verkoopprocedure voor de site Groendreef. Bij een eerste poging kwamen 15 biedingen binnen maar de verkoop werd uiteindelijk niet toegewezen. Geen enkel ontwerp voldeed aan de voorwaarden van het RUP of de bijzondere verkoopsvoorwaarden die opgelegd waren in het verkoopbundel.

Het bestek werd op 15 september gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen. Via volgende link kunt u het bestek met...

Lees meer…


Bodemsaneringswerken voormalige gasfabriek aan de Pompiersstraat

Gepost op 08/09/2017 in Algemeen nieuws en In de kijker 16_240_OVAM_Lokeren Deel 1_160824_foto 014.jpg

De Stad Lokeren en de OVAM gaan vanaf medio september 2017 van start met de sanering van de voormalige gassite aan de Pompiersstraat (fase 2). De bodemsaneringswerken worden in twee fasen uitgevoerd. Vanaf juli 2016 tot december 2016 zijn de saneringswerken ter hoogte van het VTI uitgevoerd (fase 1) (zie foto). Voor fase 2 van de werken treedt de OVAM op als huissaneerder waarbij de OVAM en de stad Lokeren de handen in elkaar slaan. 

Op de site was vroeger (2de helft 19de - 1ste helft...

Lees meer…


Lokeren aangesloten bij sociaal verhuurkantoor Waasland

Gepost op 01/09/2017 in Algemeen nieuws en In de kijker window-1225680.jpg

Sinds kort is de stad Lokeren aangesloten bij het SVK Waasland of voluit het sociaal verhuurkantoor. Een sociaal verhuurkantoor huurt woningen op de private huurmarkt om ze daarna te verhuren aan woonbehoeftige personen en gezinnen. Zo ben je als eigenaar verlost van de administratieve rompslomp en kan je verhuren zonder zorgen. Als huurder ben je zeker dat je in een betaalbare, kwaliteitsvolle woning terecht komt.

Om kandidaat-huurders aan een betaalbare woning te helpen is het Sociaal...

Lees meer…


Verbod thuisslachtingen

Gepost op 30/08/2017 in Algemeen nieuws en In de kijker

Bij besluit van de Burgemeester 2017/146 werd beslist dat

Er een algemeen verbod uitgevaardigd wordt voor particuliere thuisslachtingen waarvoor een slachtaangifte is vereist, op het grondgebied van de stad Lokeren en dit van 31 augustus tot en met 3 september 2017.

Dit besluit wordt bekend gemaakt conform artikel 186 van het gemeentedecreet.

Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan alle betrokken stadsdiensten.

Lees meer…


Kruispunt Rechtstraat-Bautschoot-Dam wordt-veiliger

Gepost op 02/08/2017 in Algemeen nieuws en In de kijker a31.jpg

Het stadsbestuur heeft onlangs in samenspraak met het Sint-Teresiacollege de verkeersproblemen op het kruispunt Dam-Eksaarde-Dorp-Bautschoot-Rechtstraat opnieuw geanalyseerd.

De straten en de kruispunten zijn te smal om fietspaden aan te leggen, maar om de fietsers te stimuleren om op de rijbaan en niet op de voetpaden te fietsen, zullen er op het kruispunt fietssuggestiestroken (in oker) worden aangebracht. (zie plannetje)

Ter hoogte van het kruispunt Bautschoot – Rechtstraat laten we...

Lees meer…


De feestweek praktisch

Gepost op 25/07/2017 in Algemeen nieuws en In de kijker browse.jpg

Parkeren, nachtbussen, verkeersmaatregelen, de verplaatste markt: u leest er alles over in deze folder.

Lees meer…


Bekijk het archief